Bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście wojny hybrydowej

Piotr Pacek, Iryna Pavelko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcono rozważeniu na temat nowych rodzajów konfliktów zbrojnych (wojen hybrydowych), a także środków przeciwdziałania zagrożeniom i wyzwaniom wpływającym na sferę bezpieczeństwa narodowego. Proponowane jest systematyczne szkolenie informacyjne i psychologiczne personelu Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie opanowywania metod utrzymywania zdrowia psychicznego.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo międzynarodowe, teoria wojny, wojna hybrydowa, wojna psychologiczna, bezpieczeństwo osobiste

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Литература

Акуліна О.В. Специфіка застосування асиметричних підходів в інформаційному протиборстві // Стратегічні пріоритети. – 1 (49). – 2019. – С. 37-43.

В.Ю. Богданович и Б.А. Ворович В павутині інформаційних технологій // Оборонний вісник. – 2019. – №8. – С.10-15.

Війна і мір у сучасних парадигмах без пекових досліджень // Стратегічні пріоритети. – 1 (49),– 2019. – С.110-116.

Волкогонов Д.А. Психологическая война. – М.: Воениздат. – 1984. – С. 75.

Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия : учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 20000. – 544 с.

Клаузевиц К. О войне. – М.: Военное издательство народного комиссариата обороны союза ССР, 5-е переизд., в 2-х т., Т 1.– 1941. – 382 с.

Лидел Гарт, Б. Стратегия непрямых действий: монография. М.: АСТ. – 2017. – 508 с.

Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: монография. – М.: МИФИ. – 2003. –388 с.

Пархонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів // Стратегічна панорама. – 2017. – № 1. – С. 7-16.]

Про рішення Ради національної безпеки України від 06 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. URL: https: // www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення: 09.04.2019) .

Подоляк Я.В. Психологія безпеки: монографія. – Харків, – 2009. – С. 249-255.

Психіатрія особливого періоду: навчальний посібник / [Рум’янцев Ю.В., Сиропятов О.Г., Осьодло Г.В. та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: «МП ЛЕСЯ», 2015. – 228 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. Горбуліна. – Київ : НІСД, 2017. – 496.

Сун Дзи. Мистецтво війни / Сунь Дзи. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 102 с.

Цитаты и высказывания Тадеуша Котарбинского URL: https: // www.citatyinfo (дата обращения: 16.09.2019).

Colwell, B. 4IR Geopolitics: Invensting in Russia’s Asymmetrical Warfare. URL: https: // brindcolwell.com/2016/08/4ir-geopolitics-investing-in-asymmetrical-warfare//html (дата обращения: 09.09.2019)

Hybrid Warfare / United States Government accountability office. – Washington, DC, USA, September,10, 2010. – URL: http://www.gao.gov/new.items/d101036r.pdf) (09.10.2019).

McDonald, Jack. 92017). Enemies Known and Unknown: Targeted Killings in America’s Transnational Warms.New York: Oxford University Press. P.56.

Meigs, M.S. Operational Art in the New Cetry. URL: https: // ssi. Armywacollrge.edu/pubs/paramenters/articles/01sprin/ meigs. Html (дата обращения 02.09.2019).

Plant, J. T. Asymmetric Warfare: Slogan or Reality? URL: https: // www.obranaastategie.cz/current-issue-1-2008/articles/asymmetric-warfare-slogan or -reality.html (дата обращения: 09.09.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.145-156
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:21
Data złożenia artykułu: 2019-11-12 11:48:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 689
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Piotr Pacek, Iryna Pavelko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.