Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia) wydawane jest przez Wydział Ekonomiczny UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1967 r. Od 2012 r. „Annales Oeconomia” jest kwartalnikiem. Zamieszczane są w nim artykuły z zakresu trzech dyscyplin: ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. „Annales” jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego. 
Punkty MNiSW 2015: 11


ISSN: 0459-9586
e-ISSN: 2449-8513
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 10-20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 51, No 5 (2017)


Okładka