Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia) wydawane jest przez Wydział Ekonomiczny UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1967 r. stopniowo zwiększając częstotliwość publikacji. Obecnie ukazuje się jako kwartalnik. Zamieszczane są w nim artykuły z zakresu dwóch dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. „Annales” jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego.


 
Punkty MEiN: 20

ISSN: 0459-9586
e-ISSN: 2449-8513
Współczynnik przyjęć nadsyłanych artykułów: ok. 70-80%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 55, No 1 (2021)

Spis treści

Artykuły

Agata Antczak-Stępniak
7-18
Oliwia Khalil-Oliwa
19-29
Olga Krzeczewska
31-40
Bartłomiej Pilch
PDF
41-50
Elżbieta Skrzypek
51-66
Mirosław Sołtysiak
PDF
67-84
Jerzy Węcławski
85-99
Julia Włodarczyk, Paula Małczęć, Kinga Pala
PDF
101-115