Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia) wydawane jest przez Wydział Ekonomiczny UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1967 r. stopniowo zwiększając częstotliwość publikacji. W latach 2010-2012 ukazywało się 2 razy w roku, w latach 2013-2016 było kwartalnikiem, a od 2017 r. „Annales Oeconomia” jest dwumiesięcznikiem. Zamieszczane są w nim artykuły z zakresu trzech dyscyplin: ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. „Annales” jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego. 
Punkty MNiSW 2015: 11


ISSN: 0459-9586
e-ISSN: 2449-8513
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 10-20%

Aktualności

 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Czasopismo dofinansowane ze środków MNiSW na DUN na lata 2018-2019 umową nr 655/P-DUN/2018

 

 
Opublikowane: 2018-10-03
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 52, No 3 (2018)

Spis treści

Artykuły

Adam Bujak
7-14
Eugeniusz Gostomski, Błażej Lepczyński
PDF
15-28
Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka
PDF
29-38
Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
PDF
39-50
Jerzy Kitowski
PDF
51-59
Mieczysław Kowerski
PDF
61-72
Wojciech Kozłowski, Ewelina Sobotko, Anna Rutkowska
PDF
73-81
Wojciech Krawiec
PDF
93-92
Robert Kurek, Jacek Adamek
PDF
93-101
Sebastian Majewski, Anna Rapacewicz
103-113
Aleksandra Pieloch-Babiarz
PDF
115-125
Artur Sajnóg, Tomasz Sosnowski
127-135
Małgorzata Solarz
PDF
137-145
Katarzyna Stabryła-Chudzio, Barbara Grabińska
PDF
147-157