Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 26 (2018)

Spis treści

Wprowadzenie

Od redakcji
 
3
Obecność Hegla. Wprowadzenie
Paweł Sikora, Michał Bochen
PDF
5-7

Artykuły tematyczne

Światosław Florian Nowicki
PDF
9-38
Katarzyna Guczalska
PDF
39-61
Artur Jerzy Jochlik
PDF
87-117
Michał Bochen
PDF
119-141
Paweł Sikora
PDF
143-158
Maciej Wodziński
PDF
159-182

Inne artykuły

Halina Rarot
PDF
183-201
Edyta Barańska
PDF
203-221
Rafał Andrzej Michalski
PDF
223-246
Agata Strządała
PDF
247-272
Jolanta Zdybel
PDF
273-285
Lech Zdybel
PDF
287-312
Michał Karapuda
PDF
313-329
Iwona Szydłowska
331-351

Przekłady

Hans Lenk
PDF
353-391
Gérard Raulet
PDF
393-409
Friedo Ricken SJ
PDF
411-423

Recenzje

Metafizyka światła. Recenzja książki: Junko Theresa Mikuriya, Historia światła. Idea fotografii (Universitas, Kraków 2018)
Iwona Alechnowicz-Skrzypek
PDF
425-429
Tożsamość a nowoczesność. Recenzja: Jacek Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, PWN, Warszawa 2015, s. 134
Kamil Szymański
PDF
431-437
Przewodnik po życiu politycznym współczesnej Polski? Recenzja: Zakaria Fareed. Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie . Tłum. Tomasz Bieroń. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018, ss. 329
Grzegorz Bednarczyk
PDF
439-459

Sprawozdania i komunikaty

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia Kraków, 21-22 września 2018
Marlena Wanda Stradomska
PDF
461-466