Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Call for papers

 

Zapraszamy do przysyłania abstraktów na Nicolai Hartmann International Conference, która w dniach  13-14 czerwca 2019 odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Oczekujemy na opracowania,  które będą dotyczyły filozofii Nicolaia Harmanna, jego pozycji w historii filozofii oraz znaczenia jego dzieła dla refleksji współczesnej. Języki konferencji to angielski i niemiecki. Prosimy o abstrakty,  zawierające ok. 600 słów, w języku angielskim lub niemieckim w formacie Word.  Abstrakty należy wysłać na oficjalny adres konferencji: nicolaihartmann@us.edu.pl.

Organizatorzy: Nicolai Hartmann Society, Instytut Filozofii Uniwersytetu śląskiego w Katowicach; Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat medialny: Kultura i Wartości”, „Folia Philosophica”

 

Termin nadsyłania abstraktów: 28 luty 2019

Decyzja o przyjęciu abstraktu: 15 marca 2019

https://www.nicolaihartmann.us.edu.pl/conference/

http://nicolaihartmannsociety.org/

 
Opublikowane: 2019-01-01
 
Więcej ogłoszeń...

No 26 (2018)


Okładka