Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 
Punkty MNiSW 2019: 20


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 28 (2019)

Spis treści

Od redakcji
 
3-4

Artykuły

Hans Lenk
5-46
Jakub Synowiec
47-64
Joanna Zegzuła-Nowak
65-97
Andrzej Niemczuk
PDF
99-130
Alicja Pietras
PDF
131-164
Agata Bielińska
PDF
165-187
Agata Strządała
PDF
189-208
Witold Jacorzynski
209-231
Jose Maria Ariso
233-253
Gerardo Sastre
255-275
Vladimer Luarsabishvili
277-291
Marta Nogueroles
293-306

Polemiki i dyskusje

Stanisław Karol Gałkowski
PDF
307-319