Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 25 (2018)

Spis treści

Od redakcji
 
3
Kryzys wartości? Wprowadzenie
Leszek Kopciuch
PDF
5

Artykuły tematyczne

Adam Nobis
9
Tomasz Jerzy Stefaniuk
25
Joanna Maria Mysona Byrska
PDF
53
Ewa Rosiak-Zięba
69
Jacek Breczko
PDF
85

Inne artykuły

Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
PDF
101
Jonathan Scovil
PDF
119
Ewa Solska
PDF
129
Roman Bromboszcz
PDF
153
Anna Rutkowska
PDF
173

Recenzje

Człowieka oblicz kilka. O nierównym traktowaniu zwierząt jako przejawie ludzkiej hipokryzji. Recenzja:Andrzej G. Kruszewicz, Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami (Warszawa 2017)
Dorota Izabela Brylla
PDF
201
Krótka historia podmiotowości? Recenzja: Jacques Lacan, Seminarium I. Pisma techniczne Freuda (Warszawa 2017)
Grzegorz Michalik
PDF
213