Vol 4 (2013)

Spis treści

Ewa Domańska
PDF
17

Artykuły

Anna Ziębińska- Witek
PDF
23
Magdalena Górecka
PDF
37
Zuzanna Gawrońska
49
Barbara Minczewa
PDF
59
Martyna Wielewska- Baka
PDF
73
Mariusz Polowy
PDF
83
Anna Cieślak
PDF
95
Olga Bartosiewicz
PDF
109
Marcin Dziwisz
PDF
119
Małgorzata Kowalewska
PDF
127
Kamila Węglarska
PDF
139
Łukasz Babula
PDF
153

Recenzje

Nowe drogi do Bizancjum
Ewelina Stanios
PDF
167
Dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości ponowoczesnej
Katarzyna Kraczoń
PDF
173
Dziedzictwo leksykalne regionu lubelskiego
Ewa Bulisz
PDF
179
O początkach Rosji sowieckiej nieszablonowo
Filip Gończyński-Jussis
PDF
185

Wydarzenia naukowe i kulturalne

Profesor Ewa Domańska o  przyszłości humanistyki
Katarzyna Kraczoń
PDF
193
Bunt jako gest założycielski, ale przeciw czemu się buntować? Kolejna konferencja z  cyklu „Wspólne Drogi”
Magdalena Górecka, Ewelina Stanios
PDF
195
Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych. Sprawozdanie z  interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Między literaturą a  medycyną”, cz. X
Magdalena Niekra
PDF
201
Wokół pamięci i afektów – III Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów
Magdalena Górecka
PDF
205
Dobre i  złe praktyki akademickie – debata o  etyce w  nauce
Jarosław Szlązak
PDF
209