Turystyka kawowa we Lwowie w kontekście światowej turystyki kawowej

Mykhailo Rutynskyi, Halyna Kushniruk

Streszczenie w języku polskim


W ostatnich latach we Lwowie wzrosło zainteresowanie turystów jedną z form turystyki gastronomicznej (kulinarnej) – turystyką kawową. Jest ona rozwijana nie tylko w oparciu o ciekawe, opracowywane przez wiele dekad receptury i przepisy dotyczące przygotowania oraz serwowania kawy, lecz także przez słynne kawiarnie. W artykule opisano etapy rozwoju turystyki kawowej we Lwowie od dziewiętnastego stulecia do 2020 r. Omówiono koncepcje i pojęcia związane z tą formą turystyki, zidentyfikowano grupy docelowe zainteresowanych nią osób. Scharakteryzowano też cechy i ważne elementy zasobów wykorzystywanych do rozwoju turystyki kawowej we Lwowie oraz sposób jej funkcjonowania. Szczególną uwagę zwrócono na działania lokalnej społeczności i branży, współpracujących na rzecz opracowania strategii rozwoju, obejmującej promocję, rozszerzanie specjalistycznej infrastruktury, kreowanie produktów turystycznych – specjalistycznych towarów i usług, a także wydarzeń związanych z turystyką kawową. Celem tej strategii jest stworzenie jak najlepszych – przyjaznych zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów – warunków pobytu, umożliwiających zaprezentowanie na skalę światową ponad dwustuletniej wieloetnicznej kultury kawowej Lwowa, osadzonej w jego historycznym centrum wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W artykule zestawiono reprezentatywne dane statystyczne i dane dotyczące stanu oferty turystyki kawowej we Lwowie oraz omówiono wyniki badań sondażowych dotyczących funkcjonowania turystyki kawowej we Lwowie.


Słowa kluczowe


turystyka kawowa; turystyka gastronomiczna; kawowe tradycje; kawowe atrakcje; Lwów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Akinci Z., Kasalak M. 2016. Management of Special Interest Tourism in Terms of Sustainable Tourism, Global Issues and Trends in Tourism. Sofia: ST. Kliment Ohridski University press.

Altinay L., Paraskevas A., Jang S. 2015. Planning Research in Hospitality and Tourism, 2nd Edition. London: Routledge, 344, https://doi.org/10.4324/9781315723662

Baggio R., Klobas J. 2011. Quantitative methods in tourism. Bristol: Channel View. https://doi.org/10.21832/BAGGIO6195

Banks M., Mc Fadden C., Atkinson C. 1999. The World Encyclopedia of Coffee. London: Lorenz Books.

Boniface P. 2003. Tasting Tourism: Travelling for Food and Drink. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

Brown D., Stange J., Hilbruner R., Hawkins D. 2013. Tourism Destination Management – Achieving Sustainable and Competitive Results. Washington: US Agency for International Development.

Çalişkan O., Yilmaz G. 2016. Gastronomy and Tourism, Global Issues and Trends in Tourism. Sofia: ST. Kliment Ohridski University Press, 33–50. https://www.researchgate.net/publication/311952159_Global_Issues_and_Trends_in_Tourism

Chan C., Marafa L. 2018. Branding Places and Tourist Destinations: A Conceptualisation and Review, [in:] M. Camilleri (Ed.) The Branding of Tourist Destinations: Theoretical and Empirical Insights. Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78769-373-920181002

Daviron B., Ponte S. 2005. The Coffee Paradox. London: Zed Books.

Diyah Setiyorini H.P. 2018. Coffee Tourism Development Potential: Bene fi t and Consequences, [in:] Proceedings of the 3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018). https://www.atlantis-press.com/proceedings/isot-18/125909369

Douglas N., Douglas N., Derrett R. 2001. Special Interest Tourism: Context and Cases. Queensland: John Wiley and Sons.

Eftychiou E., Philippou N. 2010. Coffee-house culture and tourism in Cyprus: A traditionalized experience, [in:] L. Jolliffe (Ed.) Coffee Culture, Destinations and Tourism. Bristol: Channel View.

Global Coffee Tour 2018. Lonely Planet, 272.

Hall C.M., Sharples E., Mitchell R., Cambourne B., Macionis N. (Eds.) 2003. Food Tourism around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hjalager A., Richards G. (Eds.) 2002. Tourism and Gastronomy. London: Routledge.

Ivanov S., Gavrilina M., Webster C., Ralko V. 2017. Impacts of political instability on tourism industry in Ukraine. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9, 100–127. https://doi.org/10.1080/19407963.2016.1209677

Ivanovic M. 2008. Cultural Tourism. Cape Town: Juta and Company.

Jolliffe L. (Ed.) 2010. Coffee Culture, Destinations, and Tourism. Bristol: Channel View.

Jolliffe L. 2014. Coffee and tea tourism. Encyclopedia of Tourism. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_29-1

Jolliffe L., Bui H.T., Nguyen H.T. 2009. The Buon Ma Thuot Coffee Festival, Vietnam: Opportunity for tourism? International perspectives of festivals and events: Paradigms of analysis. San Diego: Elsevier, 125–138.

Kiptenko V., Lyubitsewa O., Malska M., Rutynskyi M., Zan’ko Yu., Zinko Yu. 2017. Geography of tourism of the Ukraine, [in:] Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries. 2nd ed. Springer International Publishing AG, 509–551, DOI: 10.1007/978-3-319-42205-3_13

Kleidas M., Jolliffe L. 2010. Coffee attraction experiences: A narrative study. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 58, 1, 61–73. https://hrcak.srce.hr/56112

Kotler P., Keller K. 2011. Marketing Management, 14th ed. Prentice Hall.

Long L. 2004. Culinary Tourism. Lexington: The University Press of Kentucky.

Mak A., Lumbers M., Eves A. 2012. Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, 39, 1, 171–196. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.05.010

Markman E. 2004. The Coffee House: A Cultural History. London: Weidenfeld & Nicolson.

Nowa kawiarnia we Lwowie 1909, Kurjer Lwowski, nr 604, 28 grudnia 1909.

Novelli M. 2005. Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases. London: Elsevier Butterworth Heinemann.

Okumus B., Okumus F., McKercher B. 2007. Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28, 1, 253–261. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.12.020

Pendergast M. 2001. Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World. London: Texere.

Peniston-Bird C. 2005. Coffee, Klimаt and climbing: Constructing an Austrian national identity in tourist literature, 1918–1938, [in:] Histories of Tourism. Representation, Identity and Сonflict. Clevedon: Channel View, 162–178.

Smith N., Suthitakon N., Gulthawatvichai T., Karnjanakit S. 2019. The circumstances pertaining to the behaviors, demands and gratification in tourist engagement in coffee tourism. International Journal of Interdisciplinary Research, 8, 1, 221–233. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3398863

Stewart J. Bramble L., Ziraldo D. 2008. Key challenges in wine and culinary tourism with practical recommendations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20, 3, 302–312. http://dx.doi.org/10.1108/09596110810866118

Tucker C. 2017. Coffee Culture: Local Experiences, Global Connections, 2nd ed. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315678795

U-Seok Seo. 2019. Coffee tourism as creative tourism: implications from Gangneung’s experiences, [in:] N. Duxbury, G. Richards (Eds.) A Research Agenda for Creative Tourism. Edward Elgar Publishing, 84–95, https://doi.org/10.4337/9781788110723.00016

Weissman M. 2008. God in a Cup: The Obsessive Quest for the Perfect Coffee. New Jersey: Wiley & Sons.

Wintgens J. 2004. Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production. A Guidebook for Growers, Processors, Traders, and Researchers. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GMBH & Co. KGaA, 976. https://www.cabdirect.org/ cabdirect/abstract/20053043070

Zayachkovska H. 2017. Monitoring of Eurointegration of Ukraine in the tourism sphere. Journal of European Economy, 16, 229–243. http://nbuv.gov.ua/UJRN/jeea_2017_16_2_8

NETOGRAPHY

Coffee Market – Growth, Trends and Forecasts (2019–2024) 2018. Online: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/coffee-market (access: 2.03.2020)

“Coffee from Lviv 1829” 2020. Тrademark. Coffee production company. Online: https://www.kavazilvova-shop.com.ua (access: 2.03.2020).

Jerzy Franciszek Kulczycki 2020. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Franciszek_Kulczycki (access: 2.03.2020).

Lviv Coffee Festival 2019. Online: www.coffeefest.lviv.ua (access: 2.03.2020).

Lonely Planet’s “Best in Europe” list 2016. Online: https://www.lonelyplanet.com/articles/best-in-europe-2016 (access: 2.03.2020).

Tourism Office of Lviv City Council 2020. Online: https://city-adm.lviv.ua (access: 2.03.2020).

TripAdvisor: Cafés in Lviv 2020. Online: https://www.tripadvisor.com (access: 2.03.2020).

TripAdvisor: Coffee mining in Europe 2020. Online: https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g295377-d3767466-r370512270-Lvivska_Kopalnya_Kavy_Coffee_Manufacture-Lviv_Lviv_Oblast.html (access: 2.03.2020).

TripAdvisor: Selfie Coffee Lviv 2020. Online: https://tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295377-d13985981-Reviews-Sel fi e_Coffee-Lviv_Lviv_Oblast.html (access: 2.03.2020).

World coffee exports rise to 109.41 million bags in Oct 2018–Jul 2019 period 2019. Online: https://www.comunicaffe.com/world-coffee-exports-rise-to-109-41-million-bags-in-oct-2018-jul-2019-period/ (access: 2.03.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2020.75.0.87-113
Data publikacji: 2020-06-05 12:38:08
Data złożenia artykułu: 2020-03-09 11:24:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1698
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 778

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 MYKHAILO RUTYNSKYI

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.