Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 71, No 1 (2016) Miejsce geografii w badaniach nad językami. Między geografią języków a geografią lingwistyczną Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Ząbecki
 
Vol 72, No 1 (2017) Wykorzystanie przestrzeni geograficznej Beskidu Małego dla rozwoju turystyki kulturowej w celu ochrony dziedzictwa krajobrazowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Łach
 
Vol 70, No 2 (2015) Krajobrazy dźwiękowe jako przedmiot zainteresowań geografii Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 70, No 1 (2015) Stan wiedzy studentów pierwszego roku geografii UMCS i UW z zakresu meteorologii i klimatologii Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Krząstek, Ewelina Flis
 
Vol 70, No 1 (2015) Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną Streszczenie w języku polskim  PDF
Lucyna Przybylska
 
Vol 70, No 1 (2015) Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii” (17-21 czerwca 2015 r.) na Wydziale Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Flaga, Przemysław Paweł Mroczek
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.