Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 74 (2019) Zróżnicowanie termiczne na Lubelszczyźnie podczas fali mrozów w styczniu 2017 r. Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski, Marek Nowosad
 
Vol 73 (2018) Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza polarnego nad Lubelszczyznę Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gluza
 
Vol 72, No 2 (2017) Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad Lubelszczyznę Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gluza
 
Vol 72, No 1 (2017) Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a sezonową temperaturą powietrza na obszarze Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Bartoszek
 
Vol 71, No 2 (2016) Analiza wyboru wartości przepływu granicznego wezbrań w zlewni górnego Wieprza Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Marcin Siwek
 
Vol 70, No 1 (2015) Przepływy graniczne niżówek w rzekach Lubelszczyzny Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Raczyński
 
Vol 68, No 1 (2013) Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna) Streszczenie w języku polskim  PDF
Miłosz Huber
 
Vol 68, No 1 (2013) Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Stanicka, Wioletta Kałamucka, Mirosław Meksuła
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.