Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 78 (2023) Well-being w turystyce – ramy pojęciowe Streszczenie w języku polskim
Anna Dłużewska
 
Vol 78 (2023) Warunki dla rozwoju turystyki opartej na lokalnej społeczności w Kandovan (Iran) Streszczenie w języku polskim
Andrea Giampiccoli, Seyedeh Khadijeh Rezatab Azgomi
 
Vol 77 (2022) Konceptualizacja ogólnego modelu turystyki gastronomicznej w odniesieniu do rozwoju oraz rozwoju turystyki Streszczenie w języku polskim
Andrea Giampiccoli, Erasmus Mzobanzi Mnguni
 
Vol 75 (2020) Turystyka kawowa we Lwowie w kontekście światowej turystyki kawowej Streszczenie w języku polskim
Mykhailo Rutynskyi, Halyna Kushniruk
 
Vol 73 (2018) Rozważania nad kierunkami rozwoju turystyki kulturowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Dolińska, Paweł Smoliński, Elżbieta Grzelak-Kostulska
 
Vol 78 (2023) Turystyka luksusowa i turystyka wysokiej klasy – kluczowe zagadnienia i trendy Streszczenie w języku polskim
Michael Kemp, Anna Dłużewska
 
Vol 71, No 2 (2016) Rozwój usług turystycznych na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska Streszczenie w języku polskim  PDF
Damian Hełdak
 
Vol 79 (2024) Analiza ruchu turystycznego w mieście na podstawie danych portalu Flickr. Studium przypadku miasta Kielce Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Tucki, Jacek Osojca, Dariusz Dobrowolski
 
Vol 71, No 2 (2016) Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego) Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Mitura, Małgorzata Buczek-Kowalik
 
Vol 72, No 1 (2017) Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza) Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Dobrowolski, Andrzej Tucki, Paweł Kapłański
 
Vol 72, No 1 (2017) Wykorzystanie przestrzeni geograficznej Beskidu Małego dla rozwoju turystyki kulturowej w celu ochrony dziedzictwa krajobrazowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Łach
 
Vol 72, No 1 (2017) Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Matuszko, Diana Kopaczka, Daniel Celiński-Mysław
 
Vol 72, No 2 (2017) Turystyka dzieci i młodzieży w Roztoczańskim Parku Narodowym jako element edukacji szkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Wojtanowicz, Joanna Szczęsna
 
Vol 72, No 2 (2017) Ścieżki dydaktyczne w województwie lubelskim – stan i perspektywy rozwoju Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Wojtanowicz
 
Vol 72, No 2 (2017) Wartość krajobrazu dla rozwoju turystyki w uzdrowiskach Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 73 (2018) Konsekwencje przekształcania elementów krajobrazu w atrakcje turystyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Latosińska, Beata Meyer
 
Vol 74 (2019) Determinanty rozwoju turystyki w miastach inteligentnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Nowacki, Joanna Kowalczyk-Anioł
 
Vol 70, No 2 (2015) Geocaching w Roztoczańskim Parku Narodowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Dobek, Marcin Kozieł
 
Vol 74 (2019) Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Stecyk, Marta Sidorkiewicz
 
Vol 76 (2021) Postawy i oczekiwania interesariuszy wobec zamiarów zrównoważenia turystyki w Krakowie po pandemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim  PDF
Zygmunt Kruczek, Adam Szromek, Bartłomiej Walas, Leszek Mazanek
 
Vol 76 (2021) Muzea filmowe w Polsce – oferta i zwiedzający Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Stasiak
 
Vol 77 (2022) Potencjał rozwoju turystyki w Kazachstanie – stan obecny i perspektywy Streszczenie w języku polskim
Anna Dłużewska, Andrea Giampiccoli, Lili Mergalieva, Assel Yegzaliyeva, Azhar Sharafutdinova
 
Vol 77 (2022) Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny w ofertach wyjazdowych polskich organizatorów turystyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wilk
 
Vol 74 (2019) Ocena atrakcyjności infrastruktury turystycznej Tunezji metodą wielowymiarowej analizy porównawczej Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Widz
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.