Overtourism w przestrzeni turystycznej Pragi w opinii zagranicznych rezydentów

Karolina Kacprzak

Streszczenie w języku polskim


W artykule ukazano zjawisko overtourismu w nowej, dotychczas nieeksponowanej perspektywie – ocenie zagranicznych rezydentów miasta turystycznego. Obszarem badań była Praga (Czechy). Wyniki badań pokazują, że zdaniem rezydentów intensywny ruch turystyczny jest problemem, który znacząco obniża ich jakość życia w mieście. Wśród najczęściej wskazywanych utrudnień znajdują się zawyżone ceny mieszkań, tłok oraz stale rosnące koszty życia w Pradze. Jako oczekiwane rozwiązania najczęściej sugerowane są regulacje cen i zasad wynajmu krótkoterminowego (Airbnb), rozproszenie ruchu turystycznego, promocja innych miejsc oraz stosowanie kar i mandatów.


Słowa kluczowe


overtourism; Praga; ruch turystyczny; zagraniczni rezydenci; miasto turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Adie B.A., Falk M., Savioli M. 2020. Overtourism as a perceived threat to cultural heritage in Europe. Current Issues in Tourism 23(14), 1737–1741. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1687661

Almeida-García F., Cortés-Macías R., Parzych K. 2021. Tourism impacts, tourism-phobia and gentrification in historic centers: The cases of Málaga (Spain) and Gdansk (Poland). Sustainability (Switzerland) 13(1), 1–25. https://doi.org/10.3390/su13010408

Ateljevic I. 2020. Transforming the (tourism) world for good and (re)generating the potential ‘new normal’. Tourism Geographies 22(3), 467–475. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759134

Babbie E. 2003. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brook S. 2019. Praga i Czechy. Przewodnik National Geographic. Warszawa: Burda Media Polska.

Butler R.W. 1980. The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. The Canadian Geographer 24(1), 5–12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Capocchi A., Vallone C., Pierotti M., Amaduzzi A. 2019. Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. Sustainability 11(12), 3303. https://doi.org/10.3390/su11123303

Chaney D., Seraphin H. 2020. Covid-19 crisis as an unexpected opportunity to adopt radical changes to tackle overtourism, Anatolia. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1857804

Doxey G.V. 1975. A Causation theory of visitor–resident irritants, methodology and research inferences: The impact of tourism. W: Sixth Annual Conference Proceedings of the Travel Research Association (s. 195–198). San Diego: TTRA.

Dumbrovská V. 2017. Urban tourism development in Prague: From tourist Mecca to tourist Ghetto. W: N. Bellini, C. Pasquinelli (eds.), Tourism in the City: Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism (s. 275–283). Basel: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26877-4_19

Dumbrovská V., Fialová D. 2014. Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism 3(1), 5–26. https://doi.org/10.2478/cjot-2014-0001

Freytag T., Bauder M. 2018. Bottom-up touristification and urban transformations in Paris. Tourism Geographies 20(3), 443–460. https://doi.org/10.1080/146 16688.2018.1454504

Füller H., Michel B. 2014. ‘Stop Being a Tourist!’ New Dynamics of Urban Tourism in Berlin‐Kreuzberg. Journal for Urban and Regional Research 38(4), 1304–1318. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12124

Goodwin H. 2017. The challenge of overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper 4, 1.

Gössling, S., Scott, D., Hall, C.M. 2020. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 29(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Higgins-Desbiolles F. 2021. The “war over tourism”: Challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 29(4), 551–569. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1803334

Iwanicki G., Dłużewska A., Smith M.K. 2016. Assessing the level of popularity of European stag tourism destinations. Quaestiones Geographicae 35(3), 15–29.

Johnson M. 1995. Czech and Slovak tourism patterns: Problems and prospects. Tourism Management 16(1), 21–28. https://doi.org/10.1016/0261-5177(94)00003-S

Jover J., Díaz-Parra I. 2020. Who is the city for? Overtourism, lifestyle migration and social sustainability. Tourism Geographies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1713878

Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E. 2021. Overtourism w etycznej perspektywie. Turystyka Kulturowa 1(118), 38–55.

Kádár, B. 2018. Hotel development through centralized to liberalized planning procedures: Prague lost in transition. Tourism Geographies 20(3), 461–480. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1375974

Koens K., Postma A., Papp B. 2018. Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. Sustainability 10(12), 4384. https://doi.org/10.3390/su10124384

Kowalczyk-Anioł J. 2018. Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, 154, 35–54. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8965

Kowalczyk-Anioł J. 2019. Hipertrofia turystyki miejskiej – geneza i istota zjawiska. Konwersatorium Wiedzy o Mieście 32(4), 7–18. https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.01

Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P. 2017. Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa 2, 7–36.

Kruczek Z. 2018. Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa 3, 29–41.

Kruczek Z. 2019. Ways to Counteract the Negative Effects of Overtourism at Tourist Attractions and Destinations. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, 74, 45–57. http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.45-57

Kruczek Z., Szromek A.R. 2020. The Identification of Values in Business Models of Tourism Enterprises in the Context of the Phenomenon of Overtourism. Sustainability 12(4), 1457. https://doi.org/10.3390/su12041457

Macías Rodríguez D., Del Espino Hidalgo B., Pérez Cano M.T. 2020. Destination central district: The representation of the conflict. International Journal of Tourism Cities. https://doi.org/10.1108/IJTC-03-2020-0038

Mihalic T. 2020. Conceptualising overtourism: A sustainability approach. Annals of Tourism Research 84, 103025. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103025

Milano C., Novelli M., Cheer J.M. 2019. Overtourism and Tourismphobia: A Journey Through Four Decades of Tourism Development, Planning and Local Concerns. Tourism Planning & Development 16(4), 353–357.

Moreno-Gil S., Coca-Stefaniak J.A. 2020. Overtourism and the sharing economy: Tourism cities at a crossroads. International Journal of Tourism Cities 6(1), 1–7. https://doi.org/10.1108/IJTC-03-2020-174

Peeters P., Gössling S., Klijs J., Milano C., Novelli M., …, Postma A. 2018. Research for TRAN Committee – Overtourism: impact and possible policy responses. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. Brussels.

Pernal M. 2013. Spacerownik historyczny. Praga. Miasto magiczne. Warszawa: Agora SA.

Pinke-Sziva I., Smith M., Olt G., Berezvai Z. 2019. Overtourism and the night-time economy: A case study of Budapest. International Journal of Tourism Cities 5(1), 1–16. https://doi.org/10.1108/IJTC-04-2018-0028

Rudnicki B., Zaborowska J. 2009. Praga. Biblioteka Gazety Wyborczej. Miasta marzeń. Warszawa: Mediaprofit.

Smith M.K., Egedy T., Csizmady A., Jancsik A., Olt G., Michalkó G. 2018. Non-planning and tourism consumption in Budapest’s inner city. Tourism Geographies 20(3), 524–548. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1387809

Strojny A. 2014. Praga. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szromek A.R., Kruczek Z., Walas B. 2020. The Attitude of Tourist Destination Residents towards the Effects of Overtourism – Kraków Case Study. Sustainability 12(1), 228. https://doi.org/10.3390/su12010228

Tracz M., Bajgier-Kowalska M., Wójtowicz B. 2019. Transformation in the Tourist Services and their Impact on the Perception of Tourism by the Residents of Krakow (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33(1), 164–178. https://doi.org/10.24917/20801653.331.13

UNWTO. (2018). Overtourism? – Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, Executive Summary. Madrid. https://doi.org/10.18111/9789284420070

Wachsmuth D., Weisler A. 2018. Airbnb and the rent gap: Gentrification through the sharing economy. Environment and Planning A: Economy and Space 50(6), 1147–1170. https://doi.org/10.1177/0308518X18778038

Zmyślony P., Kowalczyk-Anioł J. 2019. Urban tourism hypertrophy: Who should deal with it? The case of Krakow (Poland). International Journal of Tourism Cities 5(2), 247–269. https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2018-0051

Zmyślony P., Kowalczyk-Anioł J., Dembińska M. 2020. Deconstructing the Overtourism-Related Social Conflicts. Sustainability 12(4), 1695. https://doi.org/10.3390/su12041695

NETOGRAFIA

Euromonitor International Top 100 City Destinations 2018. Pobrane z: https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-2018-100-cities

Prague City Tourism. (2019). 2018 Annual Report – Prague City Tourism. Prague. Pobrane z: https://www.praguecitytourism.cz/file/edee/en/annual-reports/19006_vyrocni-zprava-2018_en_a4_verze2_web.pdf

UNWTO. (2021). Covid-19 and tourism. 2020: A year in review. Pobrane z: www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020

www1: www.czso.cz/csu/czso/ari/tourism-3rd-quarter-of-2020

www2: www.osu.eu/24712/the-latest-covid-19-related-news

www3: www.praguecitytourism.cz/en/our-services/statistics/visitor-statistics-for-pragueheritage-sites-14844
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2021.76.0.29-44
Data publikacji: 2021-05-21 10:41:51
Data złożenia artykułu: 2021-02-25 15:50:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1414
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1463

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Karolina Kacprzak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.