Urbanistyka komunistyczna – kluczowe elementy

Anna Polska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie wiodących cech komunistycznego planowania przestrzennego i urbanistyki, w szczególności tych, których wzorce ukształtowały się w ZSRR, a następnie przeniknęły do urbanistyki innych krajów bloku wschodniego. Ponadto zidentyfikowano zmienność czasową urbanistyki i architektury zachodzącą pod wpływem różnych czynników polityczno-społeczno-gospodarczych. Autorka dokonała analizy struktury sieci osadniczej, struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta i jego kompozycji oraz architektury, a także zaproponowała periodyzację omawianych zjawisk.


Słowa kluczowe


planowanie przestrzenne; urbanistyka; architektura; ZSRR; kraje bloku wschodniego; miasto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basista A. 2001. Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bater J. 1980. The Soviet City: Ideal and Reality. London: Edward Arnold.

Beker Ch., Mendelsohn S.J., Benderskaya K. 2012. Russian Urbanization in the Soviet and Post-Soviet Eras. London: Human Settlements Group, International Institute for Environment and Development.

Betânia Uchôa Cavalcanti M. de 1997. Urban reconstruction and autocratic regimes: Ceausescu’s Bucharest in its historic context. Planning Perspectives 12(1), 71–109. https://doi.org/10.1080/026654397364780

Cinis A., Drèmaité M., Kalm M. 2008. Perfect Representations of the Soviet Planned Space: Mono-industrial towns in the Soviet Baltic republics in the 1950s–1980s. Scandinavian Journal of History 33(3), 226–246. https://doi.org/10.1080/03468750802079409

Colquhoun A. 2002. Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press.

Fisher J.C. 1962. Planning the City of Socialist Men. Journal of the American Institute of Planners 28(4), 251–265.

French R. 1995. Plans, Pragmatism and People: The Legacy of Soviet Planning for Today’s Cities. London: UCL Press.

Goldzamt E., Szwidkowski O. 1987. Kultura urbanistyczna krajów socjalistycznych. Doświadczenia europejskie. Warszawa–Moskwa: Arkady, Srojizdał.

Gutonov A., Baburov A., Djumenton G., Kharitonova S., Lezava I., Sadovskij S. 1968. The Ideal Communist City. New York: George Braziller.

Idiceanu-Mathe D., Carjan R. 2016. Architecture for the New Man in the 1950’s in Romania: First Glimpse of Communism Build Environment. Procedia Engineering 161, 1520–1526.

Jałowiecki B. 1991. Przedmowa. W: M.S. Szczepański, „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców (s. 5–11). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Jász B. 2018. Hidden Modernism: Architecture Theory of the Socialist Realist Gap. Periodica Polytechnica Architecture 49(1), 92–97. https://doi.org/10.3311/PPar.12168

Juraga D., Booker K.M. 2002. Socialist Cultures East and West: A Post-Cold War Reassessment. Westport: Conn. Praeger.

Kłosek-Kozłowska D. 2007. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Mallgrave H.F. 2005. Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673–1968. New York: Cambridge University Press.

Miliutin N. 1974. Sotsgorod: The Problem of Building Socialist Cities. Cambridge–London: MIT Press.

Mumford E. 2009. CIAM and Communist Bloc, 1928–59. The Journal of Architecture 14(2), 237–254. https://doi.org/10.1080/13602360802704810

Murawski M., Rendell J. 2017. The social condenser: A century of revolution through architecture, 1917–2017. The Journal of Architecture 22(3), 369–371. https://doi.org/10.1080/13602365.2017.1326680

Pallot J., Show D.J.B. 1981. Planning in the Soviet Union. London: Croom Helm.

Szczepański M.S. 1991. „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Świątek P. 2013. The Architectural and Urban Heritage of Socialist Realism in Warsaw – an Approach for Evaluation and Conservation. W: Socialist Realism and Socialist Modernism. World Heritage Proposals from Central and Eastern Europe (s. 42–44). Berlin: ICOMOS.

Wojtkun G. 2004. Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.

Wojtkun G. 2008. Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.

Zarecor K.E. 2014. Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union. W: E.G. Haddad, D. Rifking (eds.), A Critical History of Contemporary Architecture, 1960–2010 (s. 255–274). Farnham: Ashgate/Gower.

Zarecor K.E. 2017. What Was So Socialist about the Socialist City? Second World Urbanity in Europe. Journal of Urban History 44(1), 95–117. https://doi.org/10.1177/0096144217710229

Zile Z.L. 1963. Programs and Problems of City Planning in the Soviet Union. Washington University Law Review (1), 19–59.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2021.76.0.223-237
Data publikacji: 2021-11-09 11:15:04
Data złożenia artykułu: 2021-04-12 20:29:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 948
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 732

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Anna Polska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.