Geografia i skala glokalna – przemiana generacyjna

Marika Pirveli, Barbara Lewczuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


środowisko człowieka; percepcja; glokalizacja; cybergeografia; 3GU

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AILUN, 2010: Alta formazione managerial. Roland Robertson. http://www.scienzesociali.ailun.it/st/docenti/robertson.shtml

Batty M., Barr B., 1994: The Electronic Frontier: Exploring and Mapping Cyberspace, Futures, 26 (7): 699–712.

Bauman Z., 2006: Płynna nowoczesność. Kraków. Wydawnictwo Literackie. (W oryginału: Bauman Z., 2000: Liquid Modernity. Cambridge. Polity Press.).

Bhabha H. K., 1994: The Location of Culture. Routledge, London.

Chalmers A. F., 1997: Czym jest to co zwiemy nauką? [What is thing called science?]. Siedmioróg, Wrocław.

Chojnicki Z., 2004: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Cosgrove D., 2006: Geographical Imagination and the Authority of Images. Hettner Lectures (9), Department of Geography. University of Heidelberg.

Dodge M., Kitchin R., 2002: Mapping Cyberspace, http://www.mappingcyberspace.com/contents. html

Dodge M., Kitchin R., 2008: (pierwsza edycja: 2000), Atlas Cyberspace http://www.kitchin.org/atlas/

Donert K., 2000: Virtually Geography: Aspects of the Changing Geography of Information and Communications. Geography. 85 (1), 37–45.

Dziewoński K., 1961: Elementy teorii regionu ekonomicznego. „Przegląd Geograficzny”, 33, 593–613.

Dziewoński K., 1967: Teoria regionu ekonomicznego. „Przegląd Geograficzny”, 39, 33–50.

Encyklopedia Britannica (hasło: Geography) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229637/geography

Encyklopedia Britannica (hasło: images) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363506/map

Featherstone M., 1995: Undoing culture: globalization, postmodernism and identity. Thousand Oaks. Sage.

Galileusz, 2005: Fragmenty kopernikańskie. Seria: Biblioteka klasyków nauki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (przekład i komentarz T. Sierotowicz).

Giddens A., 1990: The Consequences of Modernity. Stanford University Press, Stanford.

Giddens A., 2002: Nowożytność i Tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowożytności. PWN, Warszawa.

Goffman E., 1971: Relations in Public. Basic Books, New York. [Za:] Galwey T., 2007:46-63, Revisiting Trust in Symbolic Interaction: Presentation of trust development in University administration. W: Qualitative Sociology Review, III/2. http://www.qualitativesociologyreview.org/

ENG/Volume7/QSR_3_2_Gawley.pdf

Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M. J., Whatmore S., 2009: The Dictionary of Human Geography (5th edition), Blackwell Publishing Ltd. www.wiley.com/wiley-blackwell

Grobler A., 2008: Metodologia Nauk. Kompedia filozoficzne. Wydawnictwo Aureus, Kraków.

Hart G., 2003: Disabling globalization: places of power in post-apartheid South Africa, University of California Press, Berkeley.

Jędrzejczyk D., 2001: Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Dialog, Warszawa.

Jones J. P. III, Woodward K., Marston S. A., 2007: Situating flatness. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 32, 264–276.

Kuciński K., 2011: Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji. „Rocznik Żyrardowski” IX (2011), 15–39.

Kuhn T. S., 2006: Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli zachodu. Prószyński i s-ka, Poznań.

Leitner H., Miller B., 2007: Scale and the limitations of ontological debate: a commentary on Marston, Jones and Woodward. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 32, 116–125.

Macnaghten P., Urry J., 2005: Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Scholar, Warszawa.

Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2006: Człowiek w badaniach geograficznych, Wydawnictwo uczelniane WSG, Bydgoszcz.

Marston S. A., Jones J. P. III, Woodward K., 2005: Human geography without scale. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 30, 416–432.

Niklewicz-Pijaczyńska M., 2011: Od gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE2020. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa http://www.bibliotekacyfrowa. pl/dlibra/docmetadata?id=35524&from=publication.

OECD, 2000: World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, Paris.

Pirveli M., 2008: Miasto – przestrzeń semantyczna. ZAPOL, Szczecin.

Pirveli M., 2011: Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku. Przegląd Geograficzny 2011/83/4, 507–529.

Pirveli M., Mydłowska E., 2014 (w druku): Metropolizacja a glokalizacja. [W:] Z. Rykiel (red.), Socjologia o mieście i regionie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów–Warszawa.

Pirveli M., Rakowski D., 2013: Zmiany generacyjne a percepcja środowiska (geograficznego). [W:] R. Borówka, A. Cedro, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, ZAPOL, Szczecin, 165–177.

Rembowska K., 2013: Geografia w ujęciu humanistycznym – wybór prac Krystyny Rembowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Robertson R., 1992: Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London, http://puma.uni-kassel.de/author/Robertson

Robertson R., 1994: Globalization or Glocalization? “Journal of International Communication”, 1 (1) 33–52.

Robertson R., 2005: The conceptual promise of glocalization: commonality and diversity. “ART-e-FACT: Strategies of resistance” http://puma.uni-kassel.de/author/Robertson

Rykiel Z., 1991, Koncepcje geografii społecznej. [W:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4, IGiPZ, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Rykiel Z., Pirveli M., 2005: Przestrzeń a Środowisko w Geografii; ujęcie krytyczne. [W:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 130–148.

Smith C. H. L., 2007: CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Jakie są korzyści z badań podstawowych? http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/bs_2.html

Suliborski A., 2008: O znaczeniu syntezy naukowej w geografii. [W:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 79–90.

Swyngedouw E., 2001: Neither global nor local: ‘glocalization’ and the politics of scale. [W:] B. J essop (red.), Regulation theory and the crisis of capitalism. Edward Elgar. Cheltenham, 196–225.

Swyngedouw E., 2004: Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, territories and re-scaling. “Cambridge Review of International Affairs”, 17 (1), 25–48.

Swyngedouw E., 2006: Glocalizations. Philadelphia: Temple University Press.

Szczepański J., 1963: Elementarne pojęcia socjologiczne, PWN, Warszawa, http://biblioteka.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/Teksty/Szczepanski-Elementarne%20poj%C4%99cia%20socjologii.pdf

The Programmable city http://www.scoop.it/t/the-programmable-city

Toffler A., 1997: Trzecia fala. PIW, Warszawa.

Whatmore S., 2002a: From farming to agribusiness: the global agro-food system. [W:] R. J . J ohnston, P. Taylor, M. Watts (red.), Geographies of global change. Blackwell, Oxford, 57–67.

Whatmore S., 2002b: Hybrid geographies: natures, cultures, spaces. Sage, London.

Wissema J. G., 2009: Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wydawca Zante. Ziębice.

Wronowska G., 2009: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf

Wronowska G., 2009: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2013.68.2.41
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 15:18:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marika Pirveli, Barbara Lewczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.