Konceptualizacja ogólnego modelu turystyki gastronomicznej w odniesieniu do rozwoju oraz rozwoju turystyki

Andrea Giampiccoli, Erasmus Mzobanzi Mnguni

Streszczenie w języku polskim


Turystyka gastronomiczna jest coraz bardziej ważnym podsektorem turystyki. Dla wielu podróżników głównym powodem wyboru miejsca docelowego jest jedzenie. Turystyka gastronomiczna ma znaczny potencjał, aby przyczynić się do rozwoju turystyki, a także do ogólnego rozwoju regionu. Ważne jest, aby lepiej zrozumieć złożony związek między turystyką gastronomiczną a rozwojem turystyki – i rozwojem w ogóle – i dzięki temu być lepiej przygotowanym do wykorzystania tej formy turystyki dla rozwoju destynacji. Celem artykułu jest wniesienie wkładu teoretycznego do literatury dotyczącej rozwoju turystyki poprzez przedstawienie roli turystyki gastronomicznej w odniesieniu do rozwoju turystyki i zagadnień ogólnorozwojowych. Dążąc do zrozumienia tej zależności, w artykule przedstawiono konceptualizację ogólnego modelu ilustrującego pozycję turystyki gastronomicznej w odniesieniu do rozwoju i rozwoju turystyki. Ponadto zauważono, że w oparciu o proponowany model strategia rozwoju turystyki gastronomicznej w destynacji powinna opierać się na czterech osiach: współpracy, zrównoważonym rozwoju, CBT/lokalizacji i doświadczeniu turystycznym. Współpracując, oferują bowiem solidną podstawę do zrównoważonego rozwoju turystyki gastronomicznej w miejscu docelowym. Informacje zawarte w artykule mogą przydać się w formułowaniu i wdrażaniu strategii mających na celu zwiększenie wkładu turystyki gastronomicznej w tym zakresie.


Słowa kluczowe


turystyka gastronomiczna; turystyka; rozwój turystyki; turystyka kulinarna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Ashok M.S. 2019. Local Cuisine – a Tool to Promote Destination. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research 6(1), 124–131.

Batat W. 2021. The Role of Luxury Gastronomy in Culinary Tourism: An Ethnographic Study of Michelin-Starred Restaurants in France. International Journal of Tourism Research 23(2), 150–163.

Berno T. 2006. Bridging Sustainable Agriculture and Sustainable Tourism to Enhance Sustainability. In: G.D. Mudacumura, D. Mebratu, M. Shamsul Haque (Eds.), Sustainable Development Policy and Administration (pp. 207–224). Boca Raton: CRC Press.

de Albuquerque Meneguel C.R., Hernández-Rojas R.D., Rivera M. 2022. The Synergy Between Food and Agri-Food Suppliers, and the Restaurant Sector in the World Heritage City of Córdoba (Spain). Journal of Ethnic Foods 9(11), 2–13.

de Albuquerque Meneguel C.R., Mundet L., Aulet S. 2019. The Role of a High-Quality Restaurant in Stimulating the Creation and Development of Gastronomy Tourism. International Journal of Hospitality Management 83, 220–228.

de Jong A., Palladino M., Puig R.G., Romeo G., Fava N., Cafiero C., Skoglund W., Varley P., Marcianò C., Laven D., Sjölander-Lindqvist A. 2018. Gastronomy Tourism: An Interdisciplinary Literature Review of Research Areas, Disciplines, and Dynamics. Journal of Gastronomy and Tourism 3, 131–146.

Diaconescu D.M., Moraru R., Stănciulescu G. 2016. Considerations on Gastronomic Tourism as a Component of Sustainable Local Development. Am fi teatru Economic 18(10), 999–1014.

Dixit S.K. 2019a. Introduction. In: S.K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism (pp. 1–10). London: Routledge.

Dixit S.K. 2019b. Gastronomic Tourism. A Theoretical Construct. In: S.K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism (pp. 13–23). London: Routledge.

Ellis A., Park E., Kim S., Yeoman I. 2018. What Is Food Tourism? Tourism Management 68, 250–263.

Forleo M., Benedetto G. 2020. Creative Cities of Gastronomy: Towards Relationship Between City and Countryside. International Journal of Gastronomy and Food Science 2020, 100247, 1–11.

Gajić M. 2015. Gastronomic Tourism – a Way of Tourism in Growth. Quaestus Multidisciplinary Research Journal 6, 155–166.

Gheorghe G., Tudorache P., Nistoreanu P. 2014. Gastronomic Tourism, a New Trend for Contemporary Tourism? Cactus Tourism Journal 9(1), 12–21.

Giampiccoli A., Mnguni M., Dłużewska A. 2020. Local Food, Community-Based Tourism and Well-Being: Connecting Tourists and Hosts. Czasopismo Geograficzne 91(1–2), 249–268.

Hall C.M., Mitchel R. 2005. Gastronomic Tourism – Comparing Food and Wine Tourism Experiences. In: M. Novelli (Ed.), Niche Tourism. Contemporary Issues, Trends and Cases (pp 73–88). Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Hall C.M., Sharples L. 2003. The Consumption Experiences or the Experience of Consumption: An Introduction to the Tourism of Taste. In: C.M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne (Eds.), Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets (pp. 1–24). Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Hjalager A.-M., Richards G. 2002. Tourism and Gastronomy. In: A.-M. Hjalager, G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy (p. IV). London: Routledge.

Jaakkola E. 2020. Designing Conceptual Articles: Four Approaches. AMS Review 10, 18–26.

Jebotip J. 2021. A Critical Review of Gastronomic Tourism Development in Kenya. Journal of Hospitality and Tourism Management 4(1), 27–39.

Kiatkawsin K., Sutherland I. 2020. Examining Luxury Restaurant Dining Experience Towards Sustainable Reputation of the Michelin Restaurant Guide. Sustainability 12, 2134, 1–16.

Kokkranikal J., Carabelli E. 2021. Gastronomy Tourism Experiences: The Cooking Classes of Cinque Terre. Tourism Recreation Research. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2021.197 5213

Legrand W., Hindley C., Laeis G.C.M. 2020. Food Biodiversity, Local Sourcing and Consumers: Gastronomy as a Critical Interface. In: D. Hunter, T. Borelli, E. Gee (Eds.), A New Agenda for Sustainable Food Systems (pp. 221–235). London: Routledge.

López-Guzmán T., Sánchez-Cañizares S. 2012. Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain. Review of Economics & Finance 1, 63–72.

Mackenzie R. 2019. Transforming the Terroir into a Tourist Destination. In: S.K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism (pp. 70–78). London: Routledge.

Manola M., Koufadakis S.X. 2020. The Gastronomy as an Art and its Role in the Local Economic Development of a Tourism Destination: A Literature Review. SPOUDAI Journal 70(1–2), 81–92.

Martins M. 2016. Gastronomic Tourism and the Creative Economy. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 2(2), 33–37.

Mnguni E.M., Giampiccoli A. 2016. Community-Based Tourism and Food: Towards a Relationship Framework. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 5(1), 1–12.

Mulcahy J.D. 2019. Building a Tourism Destination Using Gastronomy Through Creative Collaboration. In: S.K. Dixit (Ed.), The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism (pp. 47–54). London: Routledge.

Nesterchuk I., Balabanyts A., Pivnova L., Matsuka V., Skarha O., Kondratenko, I. 2021. Gastronomic Tourism: Features and Development Tools. Linguistics and Culture Review 5(S4), 1871–1885.

Örgün E. 2021. Gastronomy Experience and Sustainable Gastronomy Tourism. In: I. Yazıcıoğlu, A. Iş ın, O. Yayla (Eds.), Gastronomy and Hospitality Studies in Tourism (pp. 245–256). Berlin: Peter Lang.

Pavlidis G., Markantonatou S. 2020. Gastronomic Tourism in Greece and Beyond: A Thorough Review. International Journal of Gastronomy and Food Science 21, 100229, 1–10.

Privitera D., Nedelcu A., Nicula V. 2018. Gastronomic and Food Tourism as an Economic Local Resource: Case Studies from Romania and Italy. GeoJournal of Tourism and Geosites 11(1), 143–157.

Rand G.E., Booysen I.L., Atkison D. 2016. Culinary Mapping and Tourism Development in South Africa’s Karoo Region. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 5(4/11), 1–23.

Richards G. 2002. Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption? In: A.-M. Hjalager, G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy (pp. 3–20). London: Routledge.

Richards G. 2021. Evolving Research Perspectives on Food and Gastronomic Experiences in Tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management 33(3), 1037–1058.

Rinaldi C. 2017. Food and Gastronomy for Sustainable Place Development: A Multidisciplinary Analysis of Different Theoretical Approaches. Sustainability 9, 1748, 1–25.

Saayman M., Giampiccoli A. 2016. Community-Based and Pro-Poor Tourism: Initial Assessment of Their Relation to Community Development. European Journal of Tourism Research 12, 145–190.

Scarpato R. 2002. Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies. In: A.-M. Hjalager, G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy (pp. 51–70). London: Routledge.

Sosa M., Aulet S., Mundet L. 2021. Community-Based Tourism through Food: A Proposal of Sustainable Tourism Indicators for Isolated and Rural Destinations in Mexico. Sustainability 13, 6693, 1–15.

Su C.S., Horng J.S. 2012. Recent Development in Research and Future Directions of Culinary Tourism: A Review. In: M. Kasimoglu (Ed.), Visions for Global Tourism Industry: Creating and Sustaining Competitive Strategies (pp. 91–112). London: IntechOpen.

Torres R.M., Momsen J. 2011. Introduction. In: R.M. Torres, J.H. Momsen (Eds.), Tourism and Agriculture New Geographies of Consumption, Production and Rural Restructuring (pp. 1–9). London: Routledge.

UNWTO. 2019. Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism. Madrid: UNWTO.

Wijaya T., Nurhadi N., Kuncoro A.M., Rahmawaty P. 2021. Qualitative Study of Yogyakarta Palace Culinary Gastronomic Tourism. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues 11(1), 58–68.

Wondirad A., Kebete, Y., Li Y. 2021. Culinary Tourism as a Driver of Regional Economic Development and Socio-Cultural Revitalization: Evidence from Amhara National Regional State, Ethiopia. Journal of Destination Marketing & Management 19, 100482, 1–15.

World Bank. 2018. Tourism for Development. Demand Analysis for Tourism in African Local Communities. Washington: World Bank.

Xin S., Tribe J., Chambers D. 2013. Conceptual Research in Tourism. Annals of Tourism Research 41, 66–88.

Netography

UNESCO. n.d. The UNESCO Creative Cities of Gastronomy. Online: https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/ (access: 12.05.2022).

UNWTO. n.d. Gastronomy and Wine Tourism. Online: https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism (access: 12.05.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2022.77.0.73-89
Data publikacji: 2022-08-24 07:49:47
Data złożenia artykułu: 2022-06-21 14:22:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 467
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 311

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Andrea Giampiccoli, Erasmus Mzobanzi Mnguni

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.