Potencjał rozwoju turystyki w Kazachstanie – stan obecny i perspektywy

Anna Dłużewska, Andrea Giampiccoli, Lili Mergalieva, Assel Yegzaliyeva, Azhar Sharafutdinova

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji dotyczącej potencjału i perspektyw rozwoju turystyki w Kazachstanie. Oparty jest na literaturze przedmiotu i wybranych dokumentach strategicznych. Celem jest zaproponowanie drogi rozwoju turystyki w Kazachstanie. Zaprezentowano tu dwa modele: 1) proponujący wybrane rodzaje podejść do rozwoju turystyki, na których kraj może się skoncentrować w strategiach wykonawczych; 2) dotyczący szczegółowych ram funkcjonowania sektora turystycznego. Mimo że modele te z pewnością nie powinny być uważane za ostateczne, to mają one na celu zapewnienie spójnego przewodniego wkładu w przyszły rozwój turystyki w Kazachstanie.


Słowa kluczowe


Kazachstan; turystyka; liczba turystów; korzyści społeczności lokalnych; rozwój zrównoważony; myślenie strategiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Abubakirova A., Syzdykova A., Kelesbayev D., Dandayeva B., Ermankulova R. 2016. Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic. Procedia Economics and Finance 39, 3–6. 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, November 26–28, 2015, Rome, Italy.

Aimagambetov E., Bugubaeva R., Bespayeva R., Tashbaev N. 2017. Model of Sustainable Development of Tourism Industry in Kazakhstan (Regional Perspective). Public Policy and Administration 16(2), 179–197.

Akbar I., Yang Z., Mazbayev O., Seken A., Udahogora M. 2020. Local Residents’ Participation in Tourism at a World Heritage Site and Limitations: Aksu-Jabagly State Nature Reserve, Western Tian-Shan, Kazakhstan. GeoJournal of Tourism and Geosites 28(1), 35–51. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.28103-450

Aktymbayeva A., Assipova Zh., Moldagaliyeva A., Nuruly Y., Koshim A. 2020a. Impact of Small and Medium-Sized Tourism Firms on Employment in Kazakhstan. GeoJournal of Tourism and Geosites 32(4), 1238–1243. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.32407-563

Aktymbayeva B., Koshkimbayeva U., Abisheva Z., Tokbergenova U., Tumazhanova M. 2020b. Tourism Industry Development and Governance: A Comparative Stage Review of Kazakhstan’s Experience for the Years of Independence, 1991–2020. GeoJournal of Tourism and Geosites 34(1), 69–76. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.34110-621

Allayarov P., Embergenov B., Han S.T. 2018. Problems and Prospects of Sustainable Tourism in the Republic of Kazakhstan. Business and Economic Research 8(2), 115–126.

Biolo C. 2017. Tourism in Kazakhstan: Challenges and Opportunities. Venice: Venetarium Universitas.

Brugier C. 2014. China’s Way: The New Silk Road. European Union Institute for Security Studies (EUISS).

Dłużewska A., Tuohino A., Correia F. 2020. Cultural Ecosystem Services and Wellbeing Policies for Tourism – Transnational and National Challenges and Opportunities. Czasopismo Geograficzne 91(1–2), 285–306.

Dmitriyev P.S., Fomin I.A., Wendt J.A. 2021. Assessment and Zoning of Recreational Facilities North Kazakhstan Region for the Development of the Tourism Industry. GeoJournal of Tourism and Geosites 38(4), 1069–1075. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.38411-745

Dmitriyev P.S., Fomin I.A., Nazarova T.V., Wendt J.A. 2021. Transport Accessibility of the Lake Ecosystems in the North Kazakhstan Region as a Factor of Tourism Development. GeoJournal of Tourism and Geosites 35(2), 289–296. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.35204-650

Giampiccoli A., Mtapuri O. 2015. Tourism Development in Qatar: Towards a Diversification Strategy Beyond the Conventional 3 Ss. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 41(1), 1–13.

Giampiccoli A., Mtapuri O. 2020a. Introducing the Investment Redistributive Incentive Model (IRIM): A New Redistribution Perspective in Tourism Investment and Beyond. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 9(1), 1–16.

Giampiccoli A., Mtapuri O. 2020b. Further Stages of the Investment Redistributive Incentive Model (IRIM) in Tourism: Towards Mainstreaming Community-Based Tourism. Czasopismo Geograficzne 91(1–2), 269–284.

Giampiccoli A., Mtapuri O. 2020c. Towards a Coalescence of the Community-Based Tourism and ‘Albergo Difusso’ Tourism Models for Sustainable Local Economic Development. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 9(1), 1–20.

Giampiccoli A., Muhsin A.B., Mtapuri O. 2020. Community-Based Tourism in the Case of the Maldives. GeoJournal of Tourism and Geosites 29(2), 428–439. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.29204-479

Kenzhebekov N., Zhailauov Y., Velinov E., Petrenko Y., Denisov I. 2021. Foresight of Tourism in Kazakhstan: Experience Economy. Information 12(138), 1–16. DOI: https://doi.org/10.3390/info12030138

Makhanova N., Berdenov Z., Wendt J.A., Sarsekova D., Mursalimova E., Sansyzbayeva A., Nurtazina N., Safarov R. 2022. Biogeographic Potential of the North Kazakh Plain in the Perspective of Health Tourism Development. GeoJournal of Tourism and Geosites 40(1), 253–258. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.40130-826

MCSRK. 2019. State Program of Development of Tourist Industry of the Republic of Kazakhstan for 2019–2025. Ministry of Culture and Sport of the Republic of Kazakhstan.

Mtapuri O., Giampiccoli A. 2017. A Conceptual Coalescence: Towards Luxury Community-Based Tourism. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 6(3), 1–14.

Myrzadiyar B., Qonarbayeva T., Bikmagambetova D. 2021. Study of 5 Stages of Travel at a Destination (Turkestan). BA thesis. Kazguu School of Liberal Arts.

Pestova A., Gubarenkо A., Imangulova T., Ussubaliyeva S., Uaisova A. 2021. Conceptual Framework of Human Resource Management in Tourism Education of the Republic of Kazakhstan. GeoJournal of Tourism and Geosites 38(4), 1005–1010. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.38403-737

Shevyakova A., Munsh E., Arystan M. 2019. Towards Diversi fi cation of the Economy of Kazakhstan via Information Support for the Tourism Industry. Insights into Regional Development. Entrepreneurship and Sustainability Center 1(2), 129–137. DOI: https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.2(5)

Tiberghien G. 2019. Managing the Planning and Development of Authentic Eco-Cultural Tourism in Kazakhstan. Tourism Planning & Development 16(5), 494–513.

Tleuberdinova A., Shayekina Z., Salauatova D., Pratt S. 2021. Macro-Economic Factors Influencing Tourism Entrepreneurship: The Case of Kazakhstan. The Journal of Entrepreneurship 30(1), 179–209. DOI: https://doi.org/10.1177/0971355720981431

Tleuberdinova A., Salauatova D., Pratt S. 2022. Assessing Tourism Destination Competitiveness: The Case of Kazakhstan. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. DOI: https://doi.org/10.1080/19407963.2022.2027954

Trusheva S., Syzdykbaeva B.U. 2018. Prospects and Development of Tourism in Kazakhstan and the Impact of Incentive Tours on Efficiency. European Research Studies Journal 21(3), 727–737.

Wendt J.A. 2020. Directions and Areas of Tourism Research in Kazakhstan. GeoJournal of Tourism and Geosites 32(4), 1418–1424. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.32433-589

WTTC. 2019. Kazakhstan. 2019 Annual Research: Key Highlights. London: World Travel & Tourism Council.

WTTC. 2021. Kazakhstan. 2021 Annual Research: Key Highlights. London: World Travel & Tourism Council.

Netography

Kim Y., Garkavenko V. 2019. ICT and Its Role in Sustainable Tourism Development in Kazakhstan. XVI KIMEP International Research Conference (KIRC-2019, April 26–27, 2019), Digital Economy, Business and Society in the Era of Fourth Industrial Revolution: Challenges and Opportunities. Conference Proceedings. Almaty 2019. Online: https://www.kimep.kz/bang-college-of-business/files/2018/03/KIRC-2019-Proceedings-Final.pdf#page=122 (access: 29.04.2022).

UNESCO/World Heritage Convention. n.d. Kazakhstan. Online: https://whc.unesco.org/en/statesparties/kz (access: 5.06.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2022.77.0.55-71
Data publikacji: 2022-08-24 08:43:32
Data złożenia artykułu: 2022-06-22 12:30:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 461
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 262

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Anna Dłużewska, Andrea Giampiccoli, Lili Mergalieva, Assel Yegzaliyeva, Azhar Sharafutdinova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.