Sand BOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy

Paweł Pytka, Paweł Wojtanowicz

Streszczenie w języku polskim


Czytanie, analiza i interpretacja rysunku poziomicowego nastręcza uczniom sporo trudności. Wynikają one przede wszystkim z braku umiejętności widzenia, a raczej wydobycia trzeciego wymiaru z płaszczyzny dwuwymiarowej. Tę zdolność trudno jednak rozwinąć bez zaangażowania wyobraźni przestrzennej, którą nie wszyscy uczniowie mają opanowaną w zadawalającym stopniu. Na taki stan rzeczy z jednej strony wpływa różna predyspozycja percepcyjna uczniów (czynniki wewnętrzne), a z drugiej – niedostateczne zaplecze metodyczne, m.in. w postaci ciekawych, inspirujących, atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych (czynniki zewnętrzne). Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie wydaje się być „sandBOX”. „SandBOX” to multimedialne narzędzie do generowania i wyświetlania rysunku hipsometrycznego na dowolnie formowanym, interaktywnym modelu z piachu. Użytkownik (tu: uczeń i/lub nauczyciel), bawiąc się w piaskownicy w „rzeźbiarza terenu” natychmiast otrzymuje w wykreowanej przez siebie przestrzeni trójwymiarowej informację zwrotną w postaci układu poziomic zaopatrzonych w barwy. Rozwiązanie to w sposób prosty i przejrzysty wspomagać może niezmiernie trudny proces wprowadzania i etapowego kształtowania pojęcia poziomicy.


Słowa kluczowe


sandBOX; izohipsa; mapa; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wojtanowicz P., 2013: Trzeci wymiar mapy. Jak nauczać o poziomicy – praktyczne rozwiązania. Geografia w Szkole. Nr 6, 342 (LXVI): 36-39.

Wuttke G., 1963: Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii. PZWS, Warszawa.

Żołnierz A., 1982: Nauczanie czytania rysunku poziomicowego i warstwicowo-barwnego za pomocą stereoskopu. [w:] T. Ziętara (red.) Prace Geograficzne IX. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Zeszyt 77. PWN, Warszawa-Kraków: 197-202.

Żołnierz A., 1992: Modele rzeźby z nadrukiem treści mapy („mapy plastyczne”). Geografia w Szkole. Nr 1. WSiP, Warszawa: 41-44.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.1.131
Data publikacji: 2016-06-30 07:35:27
Data złożenia artykułu: 2015-10-01 12:38:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 531
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 569

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Wojtanowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.