Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina

Mateusz Dobek, Marek Nowosad, Sylwester Wereski

Streszczenie w języku polskim


Jednym ze sposobów określenia w kompleksowy sposób wpływu wybranych czynników pogodowych na organizm człowieka jest biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody. W pracy wykorzystano w tym celu typologię K. Błażejczyka. Na jej podstawie wyróżniono 169 różnych rodzajów wydzieleń stanów pogody występujących w okresie 1976-2010 na stacji IMGW w Lublinie Radawcu. W wieloleciu tym najczęściej pojawiającym się typem była pogoda chłodna. Występowała ona średnio w roku z częstością 33%, najczęściej w listopadzie i lutym (powyżej 45% dni). Pogoda o typie komfortowym pojawiała się w 11% dni w roku, głownie jesienią (październik, 23%) i wiosną (kwiecień, 22%). Pogoda bardzo gorąca, z najwyższymi wartościami odczuć cieplnych, występowała z częstością 23% w analizowanym okresie. Notowano ją od maja do września, głównie w lipcu i sierpniu.

Słowa kluczowe


Biotermiczno-meteorologiczne typy pogody; Lublin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błażejczyk K., 1979. Typologia pogody na potrzeby klimatoterapii. Dokumentacja Geograficzna, IGIPZ PAN, 2, Warszawa, s. 12–24.

Błażejczyk K., 1992. Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce. Zeszyty IGiPZ PAN, 8, Warszawa, ss. 24.

Błażejczyk K., 2002. Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 160.

Błażejczyk K., 2004. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce, Prace Geograficzne, 192, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 291.

Błażejczyk K., 2005. Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w:] Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, PromotioGeograficaBydgostiensia, 2, 89–127.

Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2010. BioKlima© 2.6, Program komputerowy, http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html, (28.05.2015).

Błażejczyk K., Kunert A., 2011. Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Monografie 13, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 366.

Bogucki J. (red.), 1999. Biometeorologia turystyki i rekreacji. Wyd. AWF, Poznań, ss. 347.

Daniłowa N., 1988. Przyroda i nasze zdrowie. Wiedza Powszechna, Warszawa, ss. 263.

Jankowiak J. (red.), 1976. Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa, ss. 186.

Katavoutas G., Theoharatos G., Denaxa D., Samos I., 2011. Weather Bioclimatic Classification in the Great Aegean Archipelagos, [w:] T. D. Lekkas (red.) 12th International Conference on Environmental Science and Technology 2011 (CEST 2011). Rhodes, Greece 8–10 October 2011, vol. 4, 2590–25970.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997. Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, ss. 200.

Miszczuk B., 2008. Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji. Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 120, Kraków, 79–91.

Pecelj M. , Pecelj M., Cutovic M., Pavlovic M., Zivkovic D. , Zivkovic L., Vujadinovic S., Pecelj J., Gajic M., Mandic D., 2011. Bioclimate Weather Classification of Doboj for Helth Spa Tourism, [w:] Z. Bojkovic, J. Kacprzyk., N. Mastorakis, V. Mladenov, R. Revetria, L. A. Zadeh, A. Zemliak (red.) Recent Researches in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. 10th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. (AIKED ‘11), Cambridge, UK February 20–22, 292–296.

Sikora S., 2008. Bioklimat Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5, Wrocław, ss. 169.

Wereski S., 2012a. Ocena warunków bioklimatycznych sprzyjających uprawianiu wybranych form turystyki w Baligrodzie, [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.) Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź, 86–94.

Wereski S.,2012b. Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981–1998). Przegląd Geograficzny, 84, 3, 447–456.

Wereski S., Demczuk P., 2015. Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki, [w:] A. Wdowiak, A. Tucki (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 212–224.

Woś A., 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 489.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.1.83
Data publikacji: 2016-06-30 07:35:25
Data złożenia artykułu: 2015-10-06 13:42:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 594
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1086

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mateusz Dobek, Marek Nowosad, Sylwester Wereski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.