Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną

Lucyna Przybylska

Streszczenie w języku polskim


The aim of the paper is to identify students` and teachers` motives of involvement in tutoring - a new educational offer in the academic year 2014/2015 at the Faculty of Oceanography and Geography of the University of Gdańsk. First, the theoretical concept of tutoring is presented, followed by the description of the process of implementation of the voluntary course of tutoring at the Faculty. Finally, results of the one-question survey conducted among 11 tutors and their 14 tutees is presented. The research revealed that a motive of development of academic skills and knowledge is present in every students` opinions. More than half of the teachers became tutors to help students and because they find tutoring developmental.

Słowa kluczowe


tutoring, academic tutoring, geography, motives, tutor, quality of actutoring; tutoring akademicki; geografia; motywy; jakość kształcenia akademickiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska, A. I., Appelt, K., 2013. Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. Forum Oświatowe, 2 (49), 13–29. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/ index.php/czasopismo/article/view/39

Brzezińska, A. I., Rycielska, L., 2009. Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (s. 19–30). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej

Budzyński M., b.d. Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące” w środowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice; System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny. http://www.npseo.pl/data/documents/4/330/330.pdf

Charmaz K., 2013. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa.

Cichoń M., Piotrowska I., 2012. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję, Prace Komisji Edukacji Geograficznej, t. 2, s. 151–168.

Covey S.R., 2007. 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Czekierda P., 2007. Tutoring jako szansa na odnowę misji polskiego uniwersytetu, [w:] Tutoring: w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, B. Kaczarowska (red.), Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa, s. 92–100. Publikacja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępna: http://liderzy.pl/nasze_publikacje.php?id=276&biblioteka=

Czekierda P., 2015. Czym jest tutoring? [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria. Praktyka. Studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15–36.

Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), 2015. Tutoring. Teoria. Praktyka. Studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Fingas B., 2015. Fundamenty i źródła tutoringu, [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria. Praktyka. Studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 37–61.

Franken R. E., 2013. Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Informacje dla studenta: Tutoring. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego http://oig.ug.edu.pl/tutoring dostęp 31.03.2015.

Karpińska-Musiał B., 2015. Tutoring akademicki – pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria. Praktyka. Studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 123–139.

Krajewska A., Kowalczuk-Walędziak M., 2014. Possibilities and Limitations of the Application of Academic Tutoring in Poland, “higher Education Studies”, vol. 4, no. 3, p. 9–19.

Majewska-Opiełka I., 2015. Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Pereświet-Sołtan A., 2011. Tutoring jako ważny obszar uczenia się dorosłych, Edukacja Dorosłych, nr 2, s. 137–151.

Piróg, D., 2010. Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii –wybrane determinanty responsywności, [w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź: UŁ, s. 415–425.

Piróg, D., 2014a. Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, Kraków, s. 117–130.

Piróg, D., 2014b. W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 162 (VI), s. 9–18.

Szkurłat E., 2011. Problemy jakości kształcenia geograficznego na tle zmian w kształceniu akademickim w Europie i w Polsce, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Nr 1, s. 116–125.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.1.153
Data publikacji: 2016-06-30 07:35:29
Data złożenia artykułu: 2015-10-17 10:24:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 617
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 706

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Lucyna Przybylska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.