Stan wiedzy studentów pierwszego roku geografii UMCS i UW z zakresu meteorologii i klimatologii

Paweł Krząstek, Ewelina Flis

Streszczenie w języku polskim


The aim of the study was to compare meteorological and climatological knowledge among first year students of Geography at two universities: UMCS in Lublin and Warsaw University in Warsaw. Due to the curriculum changes in secondary schools, as well as different conditions of recruiting candidates, the level of knowledge of students in the coming years, as well as in various colleges and universities, may be different. Identic surveys were conducted twice among first year students of first level full-time studies: in late November and December 2014 and in the second half of May 2015, what allowed knowledge changes evaluation at the beginning of the study and after the first year of studying geography.

The problem was a matter of self-assessment of knowledge by the respondents, as many of them are not able to correctly identify her. It was found that there was a marginal increase in the level of knowledge of students of Warsaw University and the University of Maria Curie-Sklodowska


Słowa kluczowe


meteorologia; klimatologia; geografia; badania ankietowe; stan wiedzy; uniwersytet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awramiuk-Godun A., Mularczyk M., 2012. Motywy wyboru studiów geograficznych. Analiza porównawcza dwóch ośrodków akademickich: Warszawy i Kielc, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 990112.

Bokwa A., 2003. Climatic issues in Polish printed mass media, [w:] J. Pyka, M. Dubicka, Szczepankiewicz-Szmyrka A., Sobik M., Błaś M. (red.), Man and climate in the XX century, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542, Studia Geograficzne, 75, 645–652.

Chojnicki Z., 1986. Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej, „Przegląd Geograficzny”, 58 (3), s. 357–377.

Cichoń M., Piotrowska I., 2012: Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 151–168.

Denek K. 1977: Z zagadnień metrologii dydaktycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Dobosik B., 2012: Wiedza a umiejętności geograficzne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w świetle wyników egzaminu maturalnego z geografii w latach 2005-2011, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 75–97, 243–260.

Gruszczyński L., 2003: Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowskich, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Hibszer A., Tracz M., hibszer B., 2012: Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce– ujęcie regionalne, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, 75–97.

Iluk J., 2000: Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne, wyd. UŚ, Katowice

Osuch W., 2010: Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczyciele geografii oraz studentów geografii-kandydatów na nauczycieli, Prace monograficzne 570, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.1.169
Data publikacji: 2016-06-30 07:35:29
Data złożenia artykułu: 2015-10-21 00:15:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1010
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1215

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Krząstek, Ewelina Flis

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.