Rozwój usług turystycznych na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska

Damian Hełdak

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii rozwoju różnych form turystyki na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska, począwszy od agroturystyki, którą rozumie się jako rodzaj turystyki na terenach wiejskich, związanej z działalnością gospodarstwa rolnego, a uprawa roślin i chów zwierząt w takim gospodarstwie należy do jednych z głównych atrakcji (Leszka 2013), aż po turystykę SPA & Wellness, w której głównym celem turysty jest „troska o urodę i tężyznę fizyczną” (Leszka 2013). Starano się określić kolejność pojawiania się określonych form turystyki w tej miejscowości, a jednocześnie wskazać na uwarunkowania ich rozwoju. W ten sposób wyznaczono kolejne etapy rozwoju usług turystycznych w Białce Tatrzańskiej

Słowa kluczowe


Białka Tatrzańska; turystyka narciarska; turystka Spa i Wellness; agroturystyka; turystyka biznesowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumgart-Kotarba M., 1983: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala), Prace Geograficzne, 106, 1–119.

Gaworecki W., 2003: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 13–104.

Hełdak D., 2014: Założenia i rozwój zachodnich stoków Czarnej Góry (Podhale), praca magisterska, materiał niepublikowany, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN , Kraków, 1–87.

Hełdak D., 2015: Geograficzne uwarunkowania rozwoju wybranych sektorów turystyki w dolinie Białki (Podhale), [w:] A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki, Wyd. Armagraf, Lublin–Krosno, 59–68.

Kaczmarska A., 2014: Wybrane czynniki rozwoju turystyki, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 176, 201–215.

Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1–444.

Leszka G., 2013: Podstawy turystyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 22–72.

Mapa topograficzna Polski, arkusz 183.3 Zakopane Pn, 1992, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne.

Mastella L., Konon A., Mardal T., 1996: Tektonika fliszu podhalańskiego w dolinie Białki, Przegląd Geologiczny, 12, 1189–1194.

Stasiak A., 2006: Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo, 10, 9–40.

Uglis J., Jęczmyk A., 2015: Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 57–66.

Źródła internetowe

http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/1_6.pdf [dostęp: 7.01.2016].

http://krakow.rzgw.gov.pl/Program_Bialka/Opracowanie.pdf [dostęp: 25.02.2015].

http://stat.gov.pl/bdl/app/miejsc_w.display?p_id=6153&p_token=0.20923446514120547 [dostęp: 7.01.2016].

http://www.bialka.tatrzanska.com/obialce/zima.html [dostęp: 30.10.2015].

http://www.czasnabialke.pl/bialka_tatrzanska/historia [dostęp 26.02.2017].

http://www.tatryski.pl// [dostęp: 30.10.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.129
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:08
Data złożenia artykułu: 2016-01-13 00:42:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1024
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1878

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Damian Hełdak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.