Rola produktów lokalnych w rozwoju funkcji turystycznej regionu na przykładzie Podkarpacia

Anna Nizioł

Streszczenie w języku polskim


Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna danego regionu jest determinowana wieloma czynnikami, m.in. dostępnością komunikacyjną, stanem środowiska przyrodniczego, a także ofertą produktową. Produkty lokalne mogą tworzyć przewagę rynkową danego obszaru i wpływać na rozwój jego funkcji turystycznej. W polskiej turystyce oraz innych państw europejskich można zaobserwować nową tendencję polegającą na podkreślaniu własnej przynależności regionalnej, budowaniu mechanizmów rozwoju lokalnego i regionalnego opartego na promocji oraz ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poszczególnych obszarów. Coraz więcej regionów uświadamia sobie, że wyroby lokalne o wyjątkowych walorach wynikających z historii, kultury i tradycji danego środowiska należy kultywować i chronić, bowiem mogą one stanowić markę dla danego miejsca.

Słowa kluczowe


tourism; tourism potential; Podkarpackie Voivodeship; local products; promotion

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009 roku, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009.

Badanie ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie podkarpackim, Raport z badań opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2011.

Dul M., Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody promocji, praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Krupy, WSIiZ, Rzeszów 2008.

Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.

Gałek O., Naturalnie, że lokalnie produkt lokalny na obszarach Natura2000, https://fundacjaekopotencjalpm.wordpress.com/edukacja-srodowiskowa

Gaweł Ł. Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Kowalik I., Sikora T., Marketing produktów regionalnych – część I, „Marketing i Rynek” 2007, nr 9.

Krosno Miasto Szkła, publikacja powstała w ramach projektu „ Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez gminę Krosno

Krupa J. Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych, wydawnictwo Edytorial, Dynów 2014.

Krupa J., Dul M., Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w woj. podkarpackim, [w:] Szpara K., Gwóźdź M. (red.), Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009.

Majewski J., Technika kreowania marki w marketingu turystycznym, [w:] Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, A. Szwichtenberg, W. Deluga (red.), Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Oficyna Wydawnicza GWSHM Milenium, Gniezno 2008.

Myśliwiec R., Wino i winorośl, Państwowe Wydawnictwo Leśne i Rolnicze, Warszawa 2006.

Pisarek M., Wołos H., Zagroda garncarska w Medyni Głogowskiej wizytówka Podkarpacia. „Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów Wiejskich”, nr 3-4/55-56/2008.

Podkarpackie Smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie. Katalog produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012.

Puciato D., Turystyka jako szansa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] J. Rut, A. Nizioł (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

Rogers A., Slinn J., Zarządzanie obiektami turystycznymi, Państwowa Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.

Safader I., W tradycji siła!!! Ulepmy z gliny naszą przyszłość!, artykuł on-line dostępny na stronie http://www.zagrodagarncarska.pl/

Turystów przybywa, ale w Krośnie nie śpią, http://www.krosno24.pl

Zaręba D. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.

Zarówna K., Jedź i jedz, czyli szlak kulinarny podkarpackie smaki, http://www.smakizpolski.com.pl/

Zieliński K., Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, „Horyzont” – magazyn Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, nr 1-2, wrzesień 2013.

http://medynia.gok-czarna.pl.zetorzeszow.eu/

http://www.miastoszkla.pl/

http://www.pieknywschod.pl/do_pobrania/9518_Potencjal-turystyczny-Polski-Wschodniej-pdf.pdf

http://www.podkarpackiesmaki.pl/

http://www.winiarzepodkarpacia.pl/o-nas

http://www.zagrodagarncarska.pl/

http://www.zagrodagarncarska.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.103
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:07
Data złożenia artykułu: 2016-11-23 13:45:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 239
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 42

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Nizioł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.