Profil właścicieli gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu

Sylwia Golian

Streszczenie w języku polskim


Agroturystyka jest jedną z form turystyki na obszarach wiejskich, która pozwala turystom na bezpośredni kontakt z rodziną rolnika i lokalną ludnością. Przez co umożliwia poznanie lokalnej kultury, kuchni, zwyczajów, a także pozwala obcować z naturą
i zwierzętami. Działalność agroturystyczna jest najczęściej prowadzona dodatkowo obok typowej produkcji rolniczej. Niemniej jednak wymaga dużego zaangażowania właścicieli
a często całej rodziny. Największe sukcesy w swojej działalności odnoszą te gospodarstwa, które poza ciekawą ofertą, oferują swoim gościom przyjazną atmosferę i gościnność, a ich właściciele wykazują się dużą przedsiębiorczością, są otwarci na nowe doświadczenia, chętnie się dokształcają, znają języki obce, a także potrafią wykorzystywać nowoczesne źródła reklamy i kanały dystrybucji swoich usług.

Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę sylwetki - profilu osobowego - właścicieli gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na Roztoczu oraz poznanie motywów podejmowania tej działalności

Badania przeprowadzono w 2012 roku, przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, w tym techniki ankietowej, wśród właścicieli 100 gospodarstw agroturystycznych, co stanowiło 62,5% wszystkich obiektów tego typu działających na Roztoczu.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że właścicielami gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu są głównie kobiety w średnim wieku, pracujące w rolnictwie do 40 lat, pochodzące z obszarów wiejskich. Najczęściej posiadają wykształcenie średnie. Głównymi motywami prowadzenia działalności agroturystycznej jest chęć pozyskania dodatkowych dochodów i lokalny popyt na te usługi.


Słowa kluczowe


agroturystyka, Roztocze, profil właścicieli, motywy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwińska-Jaśkiewicz M., 2013: Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Wyd. Difin, Warszawa.

Garcia-Ramon M. D., Canoves G., Valdovidos N., 1995: Farm tourism, gender and the environment in Spain, Annals of Tourism Research, 22, 2, 267–282.

GUS, 2011: Turystyka w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Kurtyka I., 2011: Właściciele gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku – profil usługodawców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XIII , 3, Poznań, 158–162.

Marjański A., 2007: Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, VIII , 4, 133–147.

Sikora J., 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Sznajder M., Przezbórska L., 2006: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 19–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.153
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:10
Data złożenia artykułu: 2016-11-28 10:46:23


Statystyki

Widoczność abstraktów - 142
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 37

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sylwia Golian

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.