Funkcjonowanie ekomuzeów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim w świetle badań ankietowych

Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono teoretyczne zasady funkcjonowania ekomuzeów w przestrzeni geograficznej wybranych regionów europejskich. Zaprezentowano rozwój ekomuzeów w Polsce, a w szczególności w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Do analizy i oceny funkcjonowania  wybrano następujące  ekomuzea – Trzy Kultury, Hołe (Bieszczady) oraz Beskidzkie Wędrowanie (Beskid Niski). W badaniach zastosowano metodę MACDAB, na podstawie której zidentyfikowano problemy związane z ich działalnością, a także wskazano na elementy, które poprawiłyby jakość ekomuzeów jako jednego, spójnego produktu turystycznego.

 Otrzymane wyniki wskazują, że najwyższą liczbę punktów otrzymało Ekomuzeum Trzy Kultury, zaś najniższą – Ekomuzeum Hołe. Według przyjętych kryteriów wszystkie z analizowanych ekomuzeów, znalazły się drugiej grupie tzn. wykazują trudności w przyjmowaniu zasad „wzorcowego ekomuzeum”.

W celu poprawy działalności ekomuzea powinny w szerszym zakresie współpracować ze sobą i innymi podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą.  Poza tym należałoby  uskutecznić działalność promocyjno – marketingową poprzez m.in. wspólną stronę internetową, wydawanie wspólnych materiałów promocyjno – reklamowych oraz współpracę ze szkołami czy podmiotami zajmującymi się  organizacją imprez turystycznych

Słowa kluczowe


ekomuzeum; Bieszczady; Beskid Niski; metoda MACDAB

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bigell W., 2012: Ecomuseums and the new commons, [w:] S. Lira, R. Amoeda, C. Pinheiro, P. Davis, M. Steffano, G. Corsane (red.), Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities, Green Lines Institute, Portugalia.

Borelli N. i in., 2008: Valutare un ecomuseo: come e perche. Il metodo MACDAB, Ires, Torino.

Boylan P., 1992: Ecomuseums and the new museology – some definitions, Museums Journal, 92, 4.

Buczek-Kowalik M., Mitura T., Klamar R., 2013: Ekomuzea – nowy produkt turystyczny na przykładzie ekomuzuem Hołe, Annales UMCS, sec. B, LXVIII, 1.

Corsane G., Davis P. i in., 2007a: Ecomuseums performance in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, 13, 3.

Corsane G., Davis P. i in., 2007b: Ecomuseum evaluation: experience in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, 13, 2.

Davis P., 2005: Places, cultural touchstones and the ecomuseums, [w:] G. Corsane (red.), Heritage, Museums and Galleries. An Introductory Reader, Routledge.

Davis P., 2011: Ecomuseums. A Sense of Place, 2nd ed., Continuum, London. Doliwa J., 2009: Lutowiska, Bieszczady 11, Wyd. Berdo, Sosnowiec.

Harmin O., Hulander M., 1995: The Ecomuseum Bergslagen, Falun.

Kawęcka D., 2012: The development of ecomuseums in Poland. The Eastern European takes on the concept, [w:] S. Lira, R. Amoeda, C. Pinheiro, P. Davis, M. Steffano, G. Corsane (red.), Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums,Community Museums and Living Communities, Green Lines Institute, Portugalia.

Kruszewska M., Nowacki M., 2015: Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina”, www.turystykakulturowa.org, nr 1.

Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2012: Ekomuzea w Polsce – przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa lokalnego, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Prirodnevedy, LIV, Folia Geographica 20, Vydavatel’stvo Presovskej university.

Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2013: Sacrum w ofercie ekomuzeum Trzy Kultury w Bieszczadach, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 19.

Museums of the World, 2005, ICOM News, 3.

Rivard R., 1988: Museums and ecomuseums – questions and answers, [w:] J. A. Gjestrum, M. Maure (red.), Okomuseumsboka – identiet, okologi, deltakelse, ICOM, Tromso, Norway.

Źródła internetowe

http://dbpedia.org/page/Ecomuseum [dostęp 2.09.2016].

http://dorzeczewisloka.pl/zrealizowane/ekomuzeum-beskidu-niskiego [dostęp: 10.09.2016].

http://lutowiska.pl/ekomuzeum-trzy-kultury [dostęp 3.09.2016].

http://www.beskidzkiewedrowanie.pl [dostęp 10.09.2016].

http://www.ekomuzea.eko.org.pl/index.php/pl/article/Ekomuzea%20dolnoslaskie [dostęp 12.09.2016].

http://www.lgdodra.pl/ekomuzea [dostęp 8.09.2016].

http://www.zagroda-edukacyjna.pl [dostęp 16.09.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.165
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:11
Data złożenia artykułu: 2017-01-23 23:04:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 453
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 544

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Buczek - Kowalik, Teresa Mitura

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.