Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym

Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy jest wstępna analiza bioklimatu Nałęczowa za pomocą wybranych charakterystyk bioklimatycznych, m.in. bodźcowości termicznej, międzydobowych zmian temperatury i ciśnienia, fal upałów, dni parnych i wskaźnika UTCI. Dane meteorologiczne wykorzystane w pracy pochodzą ze stacji automatycznej Davis oraz czujników HOBO, zlokalizowanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nałęczowie. W pracy wykorzystano dane z półrocza ciepłego (kwiecień – wrzesień 2014 r.). Dotyczą one: temperatury i wilgotności względnej powietrza, kierunku i prędkości wiatru oraz całkowitego promieniowania słonecznego. Półrocze ciepłe (kwiecień – wrzesień 2014 r.) w Nałęczowie charakteryzowało się stosunkowo dużą częstością występowania ostrych i silnie odczuwalnych bodźców termicznych (lipiec, czerwiec), które niekorzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka. Na przełomie lipca i sierpnia (31.VII-04.VIII) pojawiła się 5-dniowa fala upałów, osiągając w czasie kulminacji temperaturę 33,7°C. Liczba dni upalnych wyniosła 10, przy średniej dla wielolecia 1971-1989 wynoszącej 4 dni. Były to warunki wysoce niekorzystne dla kuracjuszy ze schorzeniami kardiologicznymi (które są głównym profilem leczniczym Nałęczowa).  Dni parne pojawiły się już w maju, natomiast ich maksimum przypada na lipiec. Międzydobowe zmiany ciśnienia, wpływające niekorzystnie na człowieka, w Nałęczowie pojawiały się sporadycznie, co sprzyja klimatoterapii. Wstępne badania bioklimatu Nałęczowa bazujące na wskaźniku UTCI wykazały, iż w okresie obserwacyjnym dominowały warunki korzystne dla kuracjuszy („brak obciążeń cieplnych” i „umiarkowany stres ciepła”). 


Słowa kluczowe


Uzdrowisko Nałęczów, bioklimat, UTCI, bodźcowość klimatu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowska M., 1967: Meteorologiczne warunki klimatoterapii w Nałęczowie Zdroju, Wiadomości Uzdrowiskowe, 12, 1, 109–117.

Baranowska M., Boniecka-Żółcik H., Gurba A., 1975: Charakterystyka bioklimatyczna uzdrowisk dla potrzeb wypoczynku i turystyki, Wiadomości Meteorologii i Gospodarki Wodnej, t. II (XXIII), z. 1, 43–51.

Bartoszek K., Węgrzyn A., 2013: Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966–2010, Prace Geograficzne, z. 133, IGiGP UJ, 21–34.

Bil-Knozová G., Rožnovský J., 2006: Comparison of a series of air temperature and relative air humidity measure using HOBO and AMS sensors and conventional methods, Annales UMCS, sec. B, vol. LXI, 8, 72–81.

Błażejczyk K., 2004: Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce, Prace Geograficzne, 192, 291.

Błażejczyk K., Kotarba A.Z., Twardosz R., 2005: Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków, 71–77.

Błażejczyk K., Kunert A., 2011: Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce, Monografie, 13, IGiPZ PAN, 366.

Bogucki J., Dąbrowska A., Sienkiewicz M., 1995: Przebieg wybranych elementów meteorologicznych w Nałęczowie w latach 1961–90, Balneologia Polska, 37, 3–4, 89–95.

Jankowiak J., Parczewski W. (red.), 1978: Bioklimat uzdrowisk polskich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 431.

Kajoch A. (red), 1990: Atlas uzdrowisk polskich, PPWK, Warszawa–Wrocław, 311.

Kaszewski B.M., 2008: Warunki klimatyczne Lubelszczyzny, Wyd. UMCS, Lublin, 60.

Kołodziej J., Galant H., Liniewicz K., Sierosławski H., 1991: Charakterystyka klimatu Nałęczowa i okolic, [w:] Współczesne badania topoklimatyczne, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Geografia Fizyczna, 5, 315–322.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, 200.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, 3, Warszawa, 611.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, 194.

Koźmiński C., Michalska B., 2011: Bioklimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku w rejonie Nałęczowa, Acta Balneologia, 4 (126), 300–307.

Kuchcik M., Baranowski J., 2011: Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 47, 365–372.

Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013: Potencjał leczniczy klimatu Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 270.

Michna E., Paczos S., Zinkiewicz A., 1975: Stosunki klimatyczne Nałęczowa i okolicy, Problemy Uzdrowiskowe, 8 (96), 5–18.

Michna E., Paczos S., Zinkiewicz A., 1980: Z badań klimatu lokalnego uzdrowiska Nałęczów, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, S. II, 28, 95–104.

www.ec.gc.ca/meteo-weather (dostęp: 05.06.2017 r.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.1.47
Data publikacji: 2018-03-07 10:57:42
Data złożenia artykułu: 2017-02-15 13:33:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1063
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 837

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.