Górski Szlak dla Alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr

Anna Orłowska, Irena Agnieszka Pidek

Streszczenie w języku polskim


Wśród usług turystycznych oferowanych w Polsce wzrastającej dynamicznie grupie alergików brakuje ofert związanych z uprawianiem turystyki pieszej. Celem artykułu jest propozycja turystycznego szlaku pieszego w Tatrach dla osób cierpiących na alergie wziewne, który łączy aktywny wypoczynek z unikaniem alergenów i komfortem przebywania w czystym powietrzu powyżej górnej granicy lasu. Szlak zaprojektowano w trzech wariantach, uwzględniając kondycję fizyczną potencjalnych użytkowników. Jego trasy biegną wzdłuż istniejących, popularnych szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 


Słowa kluczowe


alergia, alergicy, szlak turystyczny, szlak górski, Tatry

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., 1994: Recent bioclimatological studies in Poland, Geographia Polonica, 63, 37–50.

Cabaj W., Kruczek Z., 2007: Podstawy geografii turystycznej, Wyd. Proksenia, Kraków.

D’Amato G., Cecchi L., Bonini S., Nunes C., Annesi-Maesano I., Behrendt H., Liccardi G., Popov T., van Cauwenberge P., 2007: Allergenic pollen and pollen allergy in Europe, Allergy, 62, 976–990.

Gołembski G., 1998: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005: Produkt turystyczny. Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna T., 1988: Types of bioclimate in Poland, Geographia Polonica, 53, 135–140.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, IG i PG PAN, Warszawa.

Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Pełka J., 2005: Porównanie dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim i wiejskim centralnej Polski, Alergia Astma Immunologia, 10, 139–147.

Majkowska-Wojciechowska B., Wojciechowska A., 2014: Eksplozja alergii wobec pyłku roślin – czynniki ryzyka rozwoju tej grupy chorób. Streszczenia Konferencji Naukowej „Pyłek roślin i alergie pyłkowe”, Lublin, 30–31.05.2014, 4–7.

Middleton V.T.C., 1996: Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.

Muszyńska-Kurnik M., 2010: Atrakcyjność turystyczna Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. III, 69–73.

Pidek I.A., 2015: Oferta turystyczna dla alergików jako jedno z wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Wdowiak A., Tucki A. (red.), Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Wyd. Włodawa, 229–241.

Rapiejko P., 2004: Pyłek roślin jako źródło alergenów, Przegląd Alergiczny, 7–12.

Szczepanek K., 1997: Monitoring aerobiologiczny 1995–1996, [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, Lublin, 13–14.11.1997, 184–189.

Szczepanek K., 2006: Historia badań występowania i koncentracji pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu w Polsce, [w:] E. Weryszko-Chmielewska (red.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski, Wydz. Farmaceutyczny Akademii Medycznej, Lublin, 7–12.

Warszyńska J., 1970: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 27.

Warszyńska J., 1971: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, Prace Geograficzne UJ, 49, 14–35.

Weryszko-Chmielewska E. (red.), 2007: Aerobiologia, Wyd. Akademia Rolnicza, Lublin.

www.pokonacalergie.org (dostęp: 10.04.2017)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.1.91
Data publikacji: 2018-03-07 10:57:45
Data złożenia artykułu: 2017-03-17 15:12:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 713
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 728

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Orłowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.