Rola szkoły w kształtowaniu zdrowego stylu życia uczniów na przykładzie opinii młodzieży licealnej

Kamil Kap, Ewa Skowronek, Joanna Sarnecka

Streszczenie w języku polskim


Aktualnym problemem społecznym jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne. Wiele z nich rozpoczyna się już w wieku szkolnym. Ważnym zadaniem staje się więc edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia. Wiodącą rolę odgrywają tutaj rodzina i szkoła.

Celem pracy była analiza postrzegania przez licealistów roli szkoły w kreowaniu zdrowego stylu życia. Studia przeprowadzono w Szczecinie i w Lublinie. W badaniach zwrócono uwagę na zrozumienie pojęcia oraz realizację przez uczniów związanych z nim zasad. Starano się także poznać działania szkoły w tym zakresie.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że uczniowie znają zasady zdrowego stylu życia ale nie stosują ich, lub robią to wybiórczo. Mając zapewnioną przez szkoły zróżnicowaną ofertę pozalekcyjnych zajęć aktywizujących na ogół z nich nie korzystają.


Słowa kluczowe


zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, młodzież licealna, Lublin, Szczecin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek A., Chmielewska E., 2013: Wiedza młodzieży szkolnej na temat zdrowia, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (4), 469–474.

Bożkowa K., 1989: Zdrowie dzieci i młodzieży a edukacja, PWN, Warszawa, Kraków.

Cendrowski Z., 1993: Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa.

Chromiński Z., 1987: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Chodorowska I., 2008: Aktywność ruchowa ‒ wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2, Poznań, 49‒50.

Dima-Cozma C., Gavrilută C., Mitrea G., Cojocaru D.C., 2014: The importance of healthy lifestyle in modern society: a medical, social and spiritual perspective, European Journal of Science and Theology, 10 (3), 111‒120.

Drabik J., 1996: Aktywność fi zyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, AWF, Gdańsk.

Hesketh K., Waters E., Green J., Salmon L., Williams J., 2005: Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia, Health Promotion International, 20 (1), 19‒26. doi:10.1093/heapro/dah503

Jarzębowska W., 2003: Zdrowie człowieka w: serwisie Publikacje edukacyjne, Publikacja nr 431 rok szkolny 2003/2004, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=431

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., 2001: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), AWF, Poznań.

Mazur J., 2010: Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa.

Mazur J., 2015 (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemografi cznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Michalski T., 2014: Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, t. XXIV, 5‒10.

Mrozkowiak M., Mrozkowiak M., 2011: Co to jest Zdrowy Styl Życia? Ontogeneza i Promocja Zdrowia w Aspekcie Medycyny, Antropologii i Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 119‒132.

Ostrowska A., 1999: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

Ponczek D., Olszowy I., 2012: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93 (2), 260‒268.

Sitko D., Wojtas M., Gronowska-Senger A., 2012: Sposób żywienia młodzieży gimnazjalnej i licealnej, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 63 (3), 319‒327.

Tobiasz-Adamczyk B., 2000: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tobiasz-Adamczyk B., 2013: Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wardle J., Steptoe A., 1991: The European health and behaviour survey: Rationale, methods and initial results from the United Kingom, Social Science & Medicine, 33 (8), 925‒936.

Woynarowska B. (red.), 2011: Organizacja i realizacja współczesnej edukacji zdrowotnej w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Woynarowska B., 2013: Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T., 2010: Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców, Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (4): 644–649.

Zimmerman E., Woolf S.H., 2014: Understanding the Relationship Between Education and Health. National Academy of Medicine Discussion Paper, https://nam.edu/wp-content/uploads/2015/06/BPH-UnderstandingTheRelationship1.pdf, pobrane 21.01.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.163-178
Data publikacji: 2018-09-14 09:35:59
Data złożenia artykułu: 2018-01-30 15:42:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamil Kap, Ewa Skowronek, Joanna Sarnecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.