Ścieżki dydaktyczne w województwie lubelskim – stan i perspektywy rozwoju

Paweł Wojtanowicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji ścieżek dydaktycznych województwa lubelskiego.  Obok oceny ilościowego i jakościowego stanu tego typu szlaków, podjęto także próbę sformułowania zaleceń dotyczących ich modernizacji i uporządkowania. Istotną kwestią poruszoną w opracowaniu wydaje się być zestawienie podstaw prawnych regulujących tworzenie ścieżek dydaktycznych. Zaprezentowana została także propozycja zabiegów organizacyjnych prowadzących do ich optymalnego wykorzystania turystyczno-edukacyjnego.

Słowa kluczowe


województwo lubelskie, turystyka, edukacja, ścieżka dydaktyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciszewska H., 1990: Ścieżka dydaktyczna, [w:] A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa, 89–102.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2012, poz. 977.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku, zmieniającego Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2014, poz. 803.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej..., Dz. U. 2017, poz. 356.

Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych, Folia Turistica, Nr 30, AWF, Kraków, 27–54.

Woźnicka M., 2011: Zastosowanie badań ergonomicznych w projektowaniu leśnych urządzeń rekreacyjnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 13, z. 1 (26), 40–45.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.143-162
Data publikacji: 2018-09-14 09:35:58
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 17:49:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1385
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 769

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Wojtanowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.