Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako treść wydarzeń etnograficznych na przykładzie działalności wybranych łotewskich muzeów plenerowych w ocenie ich uczestników

Ingrida Smuka, Madara Reinane

Streszczenie w języku polskim


Niematerialne dziedzictwo kulturowe cechuje się różnorodnością i może być wyrażane w wielu formach. Treści zamieszczone w artykule dotyczą wyłącznie jednej z jego części – tradycyjnych, zwyczajowych uroczystości i wydarzeń organizowanych w łotewskich skansenach. Eventy te są bardzo popularne i gromadzą wielu odbiorców. Autorzy dokonali analizy dokumentacji dotyczących organizacji i przebiegu tradycyjnych imprez plenerowych w czterech największych łotewskich skansenach: Etnografi cznym Łotewskim Muzeum Rybołówstwa, Ventspils Open-Air Museum (Ventspils), Skansenie Jurmala (Jurmala) i Skansenie Jekabpils „Selonian Yard” (Jekabpils). W procesie badawczym wykorzystano także sformalizowane wywiady pogłębione, które przeprowadzono z dyrektorami poszczególnych muzeów, oraz ankietyzację wśród uczestników wydarzeń. W końcowej części artykułu, w oparciu o analizę materiału badawczego, opracowano zalecenia dla pracowników muzeów plenerowych, głównie w celu ciągłego doskonalenia programów imprez, wzbudzenia większego zainteresowania wśród ich potencjalnych uczestników i zachęcania organizatorów do aktywności w tym zakresie.


Słowa kluczowe


niematerialne dziedzictwo kulturowe, etnografi czne muzea plenerowe, rekreacja, imprezy plenerowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cibule R., 2009: Preservation of intangible cultural heritage in the regions of Latvia. Master's Thesis. Daugavpils University., Daugavpils. Retrieved from: http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=903 [in Latvian]

Gonzalez Cambeino S., Angeles Querol M., 2014: El patrimonio inmateial. Catarata.

Grīns M., Grīna M., 1992: Latvian year anniversary and celebrations. Riga.

Healey P., 2006: Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Red Globe Press; Second edition. ISBN-10: 1403949190., ISBN-13: 978-1403949196

Kukelberga Z.: Jurmala Open-Air Museum. Interview. 3.06.2017.

Leja A.: Jekabpils “Selonian Yard” Open-Air Museum. Interview. 7.04.2017.

Louv R. 2005: Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Algonquim Books of Chapel Hill.

Rudzkienė V., Skrodenytė R., 2012: Tautinio paveldo produktų vertė, rinkodara ir plėtros kryptys. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI. T. 19. Nr. 1. P. 68–79. Retrieved from: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Rudzkiene.pdf.

Thompson C.W., 2002: Urban open space in the21 st century. Landscape and Urban Planning 60, Elsevier, Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.2355&rep=rep1&type=pdf.

Vaivade A., 2015: Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Latvian Experiences. Latvian National Cultural Center. [in Latvian]

Zhang H., Chen B., Sun Z., Bao Z., 2013: Landscape perception an d recreation needs in urban green space in Fuyang. Hangchou, China, Urban Forestry & Urban Greening, 12(1), 44-52.

Ziemelis I., 2016: Ethnographic Open-Air Museum of Latvia. Interview. 5.09.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.155-167
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:36
Data złożenia artykułu: 2018-10-30 10:32:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1156
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 344

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ingrida Smuka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.