Rozważania nad kierunkami rozwoju turystyki kulturowej

Magdalena Dolińska, Paweł Smoliński, Elżbieta Grzelak-Kostulska

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy jest analiza opinii studentów na temat wybranych nowych form turystyki kulturowej. Przedmiotem badania były: poorism, urbex, turystyka ezoteryczna, questing, tanatoturystyka i geocaching. Konsekwentnie zbadano stopień ich znajomości i zebrano informacje na temat ich postrzegania. W celu zebrania informacji, które pozwoliły na dokonanie oceny stopnia znajomości oraz uczestnictwa we wspomnianych formach turystyki, posłużono się techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews), docierając tym samym do społeczności studenckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do lipca 2018 r. Za istotne uznano ustalenie, czy te, obecnie niszowe, odmiany turystyki kulturowej mogą w przyszłości mieć wpływ na jej kształt. Zebrane opinie, zgodnie z przyjętym założeniem, mogą stanowić prognostyk przyszłego kierunku rozwoju turystyki kulturowej jako jednej z form turystyki mającej wpływ na podtrzymanie dziedzictwa kulturowego. W badaniu ustalono, że gry terenowe, jak geocaching oraz questing, postrzegane są przez respondentów jako formy bardzo ciekawe i pożyteczne, zarówno dla turystów, jak i dla promocji regionu. Za atrakcyjny jest też uważany urbex, który dostarcza znacznie silniejszych emocji niż rywalizacja podczas gry. Ze względu na swój eksploracyjny oraz nierzadko zewnętrzny charakter forma ta uważana jest przez respondentów za najbliższą turystyce autentyczności. Natomiast za najmniej rozwojowe formy ankietowani uznali poorism i turystykę ezoteryczną.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa, turystyka autentyczności, dziedzictwo kulturowe, nowe formy turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bralczyk J. (red.), 2005: Słownik języka polskiego. Wydanie 1, Warszawa.

Derek M., 2013: Turystyka poza utartym szlakiem. Turystyka Kulturowa, 9/2013, 7.

Dominik P., 2017: Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty. Turystyka Kulturowa, 5/2017, 103.

Gandecka A., 2016: Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna. Turystyka Kulturowa, 6/2016, 90–107.

Jedlińska M., 2013: Zachowanie klienta na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] A. Panasiuk (red.), Marketing w turystyce i rekreacji. PWN, Warszawa, 70–75, 105–106.

Jędrysiak T., Kamel M., 2014: Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych. Turystyka Kulturowa, 7/2014, 20–33.

Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., 2017: Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfl iktu. Prace i Studia Geografi czne, 0208-4589. 53, 62–65.

Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P., 2017: Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2/2017, 7–36.

Kruczek Z., 2018: Turyści vs mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3/2018, 29–41.

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008: Turystyka kulturowa – wokół defi nicji. Turystyka Kulturowa, 1/2008, 4–18.

Olearnik J., 2015: Innowacje w turystyce – ich charakter i obszary poszukiwań. Rozprawy Naukowe, 50-2015, 81–86.

Pawłowska A., 2014: Questing jako innowacja w turystyce kulturowej. Turystyka Kulturowa, 1/2014, 30–33.

Pokojska W., Suszczewicz M., 2016: Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej. Turystyka Kulturowa, 2/2016, 101–115.

Prince S., 2017: Cohen’s Model of Typologies of Tourist, [w:] L.L. Lowry (ed.), The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks: Sage Publications, 280–282.

Samołyk M., 2013: Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 11/2013, 17–20.

Smoleńska I.E., 2012: Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów. Turystyka Kulturowa, 12/2012, 7–8.

Stasiak A., 2013: Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23/2. 72–73.

Stasiak A., 2011: Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany. Poligrafi a, Warszawa, 39–52.

Szyjewski Z., Szyjewski G., 2017: Wiarygodność metod badawczych. Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 118–131. https://doi.org/10.15611/ie.2017.2.10

Ścibiorska-Kowalczyk I., 2017: Konsumenci w turystyce muzealnej. Turystyka Kulturowa, 5/2017, 60–62.

Tanaś S., 2006: Tanatoturystyka – kontrowersyjna oblicze turystyki kulturowej. Peregrinus Cracoviensis, 17/2016, 85–86.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.237-251
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:42
Data złożenia artykułu: 2018-11-01 11:14:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1789
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 843

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Magdalena Dolińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.