Identyfikacja atrybutów hoteli inteligentnych w Polsce w kontekście potrzeb noclegowych pokolenia Y

Marta Sidorkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Potrzeby współczesnych gości należących do pokolenia Y stanowią przesłanki dla funkcjonowania hoteli inteligentnych. To właśnie one determinują konieczność wprowadzania zmian w podejmowanych przez branżę hotelarską działaniach w ramach kreowania nowych rodzajów obiektów hotelarskich. Celem artykułu jest zidentyfi kowanie atrybutów obiektów noclegowych określanych mianem hoteli inteligentnych (hoteli smart) na krajowym rynku hotelarskim w kontekście potrzeb noclegowych pokolenia Y. Ponadto podjęto próbę zdefi niowania tego rodzaju obiektów. Treść opracowania jest wynikiem wykorzystania przede wszystkim metody badawczej desk research w postaci analizy literatury przedmiotu, zasobów internetowych oraz doniesień branżowych. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji).


Słowa kluczowe


hotelarstwo, hotel inteligentny (smart), pokolenie Y, potrzeby noclegowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carlino N., 2016, Internet of Things is a good entry point for smart hotels, “Hotel Business”, nr 7.03, 48.

Gołąb-Andrzejak E., 2016, Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, „Handel wewnętrzny”, nr 2, 140-143.

Grobelna A., 2016, Challenge stressors in the hospitality industry and their impact on employees’ performance [w:] Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership And Governance ECMLG 2016, red. F. Pinzaru, C. Bratianu, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK,71-79.

Grobelna A., Dębski M., Górska-Warsewicz H., 2017, Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej, Difin, Warszawa.

Kachniewska M., Para A., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 45, 155.

Kot P., 2016, Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji, „Marketing i rynek”, nr 2, 33.

Para A., 2013, Przejawy i uwarunkowania innowacyjności obiektów hotelowych [w:] Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, red. P. Dominik, Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa, 63.

Pawlicz A., 2012, E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Puciato D., 2016, Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, Difin, Warszawa.

Rudnicki M., Borodako K., 2017, Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473 (Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 489-506.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884.

Netografia

Hotel Marketing & Technology. Trends 2017, https://www.profitroom.pl/trends (dostęp: 18.08.2017).

http://purohotel.pl/pl (dostęp: 09.11.2018).

http://www.blowuphall5050.com/hotel/ (dostęp: 20.07.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29608 (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29608 (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=8709 (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=8709 (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/16443/inteligentny-hotel-galaxy.html

(dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/17006/hotel-inteligentny-czyli-oszczedny.html (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/20305/sound-garden-%E2%80%93-samoobslugowy-hotel-w-warszawie.html (09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/27947/hotele-przyszlosci-dzialaja-juz-dzis.html (dostęp: 09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/8339/inteligentny-hotel-lsi-software-zdobywa-zloty-medal-miedzynarodowych-targow-poznanskich.html (09.11.2018).

http://www.e-hotelarz.pl/mht/artykul/8638/piec-gwiazdek-dla-hotelu-blow-up.html (dostęp: 09.11.2018).

http://www.enjoyyourstay.pl/hotele-high-tech/ (dostęp: 09.11.2018).

http://www.enjoyyourstay.pl/hotele-nowego-pokolenia/ (09.11.2018).

http://www.enjoyyourstay.pl/o-autorze/ (09.11.2018).

http://www.hotelsmart.pl/pl/smarthotel/obsluga/ (17.08.2017).

http://www.soundgardenhotel.pl/inteligentny-hotel-w-warszawie (16.08.2017).

http://www.soundgardenhotel.pl/nowoczesne-pokoje-w-warszawie (16.08.2017).

https://sjp.pwn.pl/slowniki/bloger.html (17.08.2017).

Kłosowska A., Inteligentny hotel na kilka sposobów, http://www.rp.pl/artykul/939120-Inteligentny-hotel-na-kilka-sposobow.html#ap-1 (dostęp: 09.11.2018).

Stańczak K., Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania?, https://www.forbes.pl/opinie/millenialsi-pokolenie-y/lfbx6sg (09.11.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.169-182
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:37
Data złożenia artykułu: 2018-11-12 12:31:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 390
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 67

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marta Sidorkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.