Planowanie i wdrażanie komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Lublina

Renata Krukowska, Andrzej Świeca

Streszczenie w języku polskim


Efektywne zarządzanie miastem wymaga wykorzystania nowoczesnych form komunikacji. Postęp, jaki dokonał się w Internecie, dostarczył ogromnych możliwości w zakresie interaktywnego komunikowania się i przekazywania informacji. Celem pracy jest przegląd i charakterystyka działań realizowanych w zakresie kreowania komunikacji marketingowej, podejmowanej w ostatnich dziecięciu latach przez miasto Lublin. W analizie wykorzystano metodę wywiadu eksperckiego oraz przeglądu literatury i dokumentów strategicznych. Opisane wyniki badań dotyczą najnowszych narzędzi stosowanych w procesie kształtowania wizerunku miasta i promowania turystyki miejskiej: aplikacji mobilnej, profi li na FB i Lubelskiej Karty Turysty. Działania podejmowane w Lublinie wskazują, iż dostrzeżono już ogromną rolę mediów elektronicznych oraz społecznościowych w jego promowaniu. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji kreowany jest turystyczny wizerunek miasta, stanowiący kluczowy czynnik wpływający na decyzje podejmowane przez turystę, dotyczące wyboru miejsca docelowego swojego wyjazdu.


Słowa kluczowe


komunikacja marketingowa, promocja, Internet, media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Armstrong G., Kotler P., 2012: Principles of marketing, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

Badania turystyczne Miasta Lublin 2016, 2017, Kantar Public, UM Lublin.

Biełuszko K., 2015: Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 259–268. DOI: 10.15611/pn.2015.379.25

Cheng M., Edwards D., 2015: Social Media in Tourism: A Visual Analytic Approach. Current Issues in Tourism, 18(11), 1080–1087. https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1036009

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009: Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa, 140–147.

Haysa S., Pageb S.J., Buhalis D., 2013: Social Media as a Destination Marketing Tool: Its Use by National Tourism Organisations. Current Issues in Tourism, 16(3), 211–239. https://doi.org/10.1080/13683500.2012.662215

Kaplan A.M., Haenlein M., 2010: Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kołtun A. (ed.), 2017: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania, Warsztaty Kultury w Lublinie.

Krępowska U., 2012: Promocja produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdańska, Zarządzanie i Finanse, 2(2), 73–89.

Kruczek Z, Walas B., 2012: Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej, (in:) T. Żabińska (ed.), Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 125–140.

Kuczamer-Kłopotowska S., 2009: Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 548–558.

Liburd J.J., 2012: Tourism Research 2.0. Annals of Tourism Research, 39(2), pp. 883–907.

Macalik J., 2013: Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 147–161. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.10.006

Minazzi R., 2015: Social Media Marketing in Tourism and Hospitality. Springer International Publishing Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-319-05182-6

Olearnik J., 2016: Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33), 9–20. DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-01

Pawlicz A., 2008: Promocja uzupełniająca jako element turystycznego promotion-mix miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 10, 45–54.

Pawlicz A., 2015: Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce, Ekonomia i Środowisko, 4(55), 176–187.

Pioś K., Skoczylas K., Brzezińska-Wójcik T., 2014: Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim, Polish Journal of Sport and Tourism, 21, 2, 119–134.

Rapacz A., Jaremen D.E., 2015: ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, Logistyka, 2, 1346–1354.

Sigala M., Christou E., Gretzel U., 2012: Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Ashgate Publishing Company, Burlington

Smul P., 2013: Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 88–104.

Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025, 2013, (online) https://lublin.eu/turystyka/strategia-rozwoju-turystyki/ date of access: 17.03.2018.

Zajadacz A., 2017: Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(37), 127–146. DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-10

https://lublin.eu/turystyka/niezbednik-turysty/aplikacja-mobilna/ date of access: 23.03.2018.

https://www.lublincard.eu/pl/ date of access: 23.03.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.145-154
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:35
Data złożenia artykułu: 2018-11-21 10:01:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 265
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 14

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Renata Krukowska, Andrzej Świeca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.