Możliwości mapowania partycypacyjnego w zakresie postrzeganych granic społeczności w centralnych Andach Ekwadorskich

María F. López-Sandoval, Joel Salazar, Diego Gonzáles

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono, w jaki sposób mapowanie partycypacyjne może przyczynić się do zrozumienia lokalnych znaczeń w zakresie ograniczeń społeczności i postrzegania bezpieczeństwa posiadania wśród rolno-pasterskich społeczności Andów, które uczestniczą w programie płatności z tytułu świadczeń na rzecz ekosystemu (PES). Literatura przedmiotu wskazuje, że zwiększenie bezpieczeństwa posiadania może być dodatkowym elementem uczestnictwa w takich programach. Autorzy skupili się na programie ochrony „Socio Páramo” w celu przeanalizowania, w jaki sposób włączenie gruntów do tego programu wpłynęło na kwestię postrzegania limitów oraz bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności. Zostały zrealizowane dwa studia przypadków na wysoko położonych pastwiskach (páramo) w Ekwadorze. Najpierw użyto map szkicowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obszar wpisany w program zmodyfi kował struktury przestrzenne terytorium społeczności i jaki typ ograniczeń znajduje się w danej strukturze. Następnie przeprowadzono spacery narracyjne. Badanie ujawniło, że: a) tytuł własności gruntów uzyskany w ramach wdrażania programu jest postrzegany jako warunek wstępny uczestnictwa w programie; b) kwestia wiedzy na temat ograniczeń społeczności páramo jest głównym problemem w przypadku osób starszych, którzy uważają taką wiedzę za kluczowy aspekt, jeśli chodzi o utrzymanie spójności danej społeczności. Wnioskujemy, że mapowanie partycypacyjne jest skutecznym narzędziem służącym wyjaśnianiu obaw dotyczących ograniczeń, zasad i kontroli użytkowania gruntów oraz trwałości życia wspólnotowego, czyli elementów, które należy uwzględnić przy wdrażaniu PES.


Słowa kluczowe


mapowanie partycypacyjne; płatności z tytułu świadczeń na rzecz ekosystemu; postrzegane granice społeczności; Andy; Ekwador

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barry D., Meinzen-Dick R. 2008: The invisible map: Community tenure rights, [in:] 12th Conference of the International Association for the Study of the Commons. Online: http://hdl.handle.net/10535/1788 (access: 18.12.2018).

Bremer L.L., Farley K.A., Lopez-Carr D. 2014: What factors in fl uence participation in payment for ecosystem services programs? An evaluation of Ecuador’s Socio Páramo program. Land Use Policy, 36, 122–133. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.002

Buytaert W.R., Celleri R., De Bievre B., Cisneros F., Wyseure G., Deckers J., Hofstede R. 2006: Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Earth-Science Reviews, 79(1–2), 53–72. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002

Chambers R. 2006: Participatory mapping and geographic information systems: whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses? The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 25(1), 1–11. https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x

Chapin M., Lamb Z., Threlkeld B. 2005: Mapping indigenous lands. Annual Review of Anthropology, 34, 619–638. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120429

Chimner R.A., Karberg, J.M. 2008: Long-term carbon accumulation in two tropical mountain peatlands, Andes Mountains, Ecuador. Mires & Peat, 3. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103014300

Cochrane L., Cobett J., Keller P. 2014: Impact of community-based and participatory mapping. Institute for Studies and Innovation in Community-University Engagement. University of Victoria. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4522.5360

De Koening F., Aguiñaga M., Bravo M., Chiu M., Lascano M., Lozada T., Suarez L. 2011: Bridging the gap between forest conservation and poverty alleviation: the Ecuadorian Socio Bosque program. Environmental Science & Policy, 14(5), 531–542. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.04.007

Evans J., Jones P. 2011: The walking interview: Methodology, mobility and place. Applied Geography, 31(2), 849–858. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.09.005

Farley K.A., Anderson W.G., Bremer L.L., Harden C.P. 2011: Compensation for ecosystem services: An evaluation of efforts to achieve conservation and development in Ecuadorian páramo grasslands. Environmental Conservation, 38(4), 393–405. https://doi.org/10.1017/S037689291100049X

Flick U. 2009: An Introduction to Qualitative Research (3rd ed.). London: Sage.

Hayes T., Murtinho F., Wolff H. 2017: The impact of payments for environmental services on communal lands: an analysis of the factors driving household land-use behavior in Ecuador. World Development, 93, 427–446. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.003

IIED, International Institute for Environment and Development. 2006: PLA 54: Mapping for change: practice, technologies and communication. Online: https://www.iied.org/pla-54-mappingfor-change-practice-technologies-communication (access: 20.12.2018).

Ingold T., Lee J. 2008: Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot. London: Ashgate.

Korovkin T. 2001: Reinventing the communal tradition: Indigenous peoples, civil society, and democratization in Andean Ecuador. Latin American Research Review, 36(3), 37–77.

López-Sandoval M.F. 2004: Agricultural and settlement frontiers in the tropical Andes: The Páramo Belt of Northern Ecuador, 1960–1990. Regensburger Geographische Schriften, 37, 386–390.

https://doi.org/10.1659/0276-4741(2005)025[0386:AASFIT]2.0.CO;2

Luteyn J.L. 1992: Páramos: Why study them?, [in:] H. Balslev, J.L. Luteyn (eds.), Páramo: An Andean Ecosystem under Human In fl uence. London: Academic Press, 1–15.

Ma X., Heerink N., Feng S., Shi X. 2015: Farmland tenure in China: Comparing legal, actual and perceived security. Land Use Policy, 42, 293–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.07.020

Pagiola S., Arcenas A., Platais G. 2005: Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. World Development, 33(2), 237–253. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.07.011

Palomo I., Martín-López B., Potschin M., Haines-Young R., Montes, C. 2013: National parks, buffer zones and surrounding lands: Mapping ecosystem service fl ows. Ecosystem Services, 4, 104–116. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.09.001

PND, Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021. Toda una Vida. 2017: Secretaría Nacional de Planifi cación y Desarrollo – Senplades 2017. Quito – Ecuador. Online: http://www.plani fi cacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.

pdf (access: 20.12.2018).

Rambaldi G., Kyem P.A., McCall M., Weiner D. 2006: Participatory spatial information management and communication in developing countries. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 25(1), 1–9. https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00162.x

Reyes-García V., Orta-Martínez M., Gueze M., Luz A.C., Paneque-Gálvez J., Macía M.J., Pino J., TAPS Bolivian Study Team. 2012: Does participatory mapping increase conflicts? A randomized evaluation in the Bolivian Amazon. Applied Geography, 34, 650–658. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.04.007

Sheller M., Urry J. 2006: The new mobilities paradigm. Environment and Planning A: Economy and Space, 38, 207–226. https://doi.org/10.1068/a37268

Sierra R., Cerón C., Palacios W., Valencia R. 1999: El Mapa de Vegetación del Ecuador Continental, [in:] R.Sierra (ed.), Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasi fi cación de Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF y EcoCiencia, Quito, 120–139.

Sjaastad E., Bromley D.W. 2000: The prejudices of property rights: On individualism, specificity, and security in property regimes. Development Policy Review, 18(4), 365–389. http://dx.doi.org/10.1111/1467-7679.00117

Van Gelder, J.L. 2010: What tenure security? The case for a tripartite view. Land Use Policy, 27(2), 449–456. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.06.008

Wunder S. 2005: Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper, 42. Center for International Forestry Research (CIFOR). http://hdl.handle.net/10919/66932

Wunder S. 2015: Revisiting the concept of payments for environmental services. Ecological Economics, 117, 234–243. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.08.016
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.59-77
Data publikacji: 2019-09-10 07:56:41
Data złożenia artykułu: 2019-03-04 22:49:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1142
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 353

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 María F. López Sandoval

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.