Bariery i możliwości rozwoju tanich linii lotniczych w Europie. Studium przypadku Polski i Portugalii

Andrzej Tucki, Viktoria Pantyley, Ryszard Dębicki, Alexandra Viega

Streszczenie w języku polskim


W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił wyraźny wzrost częstotliwości korzystania z transportu lotniczego w Europie. Było to związane z pojawieniem się nowego segmentu działającego w sektorze linii lotniczych, czyli przewoźników niskokosztowych. W artykule dokonano analizy wpływu dostępności infrastruktury regionalnych portów lotniczych na kontynuowanie występującej tendencji na przykładzie dwóch peryferyjnie położonych europejskich destynacji – Polski (do 2004 r. obszar stosunkowo „odizolowany” od mobilności typowej dla Europy Zachodniej) i Portugalii. Jak pokazują przeprowadzone analizy, udział tanich linii w analizowanych rynkach jest duży i wykazuje tendencję wzrostową. W 2016 r. lotniska w Portugalii obsłużyły 40,9 mln pasażerów zagranicznych, z czego około 47% przypadło na tanie linie. Na rynku polskim natomiast w 2017 r. udział ten oszacowano na poziomie prawie 60%.


Słowa kluczowe


transport lotniczy; tanie linie lotnicze; Europa; Polska; Portugalia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abrantes J. 2017: Low cost-carriers and full service carriers: Evidence (or not) of competition in Lisbon and Oporto cities. Tourism Spectrum. A-Bi annual International Refereed Journal, 3(1), 20–28.

Campilho P. 2014: O impacto das companhias aéreas Low Cost na dinâmica económica do turismo regional. Online: https://sigarra.up.pt/fl up/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=33525 (access: 1.09.2018).

Carballo-Cruz F., Costa V. 2014: Success factors of regional airports: The case of Oporto airport. Tourism & Management Studies, 10(1), 36–44.

Casey M. 2010: Low-cost air travel: Welcome abroad? Tourism Studies, 10(2), 175–191.

Costa V., Almeida K. 2015: Low-cost carriers, local economy and tourism development at four Portuguese airports. A model of cost-bene fi t analysis. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 3(4), 245–261.

De Neufville R. 2008: Low-cost airports for low-cost airlines: Flexible design to manage the risks. Transportation Planning and Technology, 31(1), 35–68.

Dobruszkes F. 2013: The geography of European low-cost airline networks: A contemporary analysis. Journal of Transport Geography, 28, 75–88.

Dunn G., Clark O. 2016: Battle grounds. Airline Business, 32(6), 26–29.

Eastern Europe – low cost and loving it report. Online: https://www.oag.com/eastern-europe-0 (access: 1.09.2018).

Europe’s Top 20 airline groups by passengers 2017; Lufthansa wrests top spot from Ryanair. CAPA. Online: https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-top-20-airline-groups-by-passengers-2017-lufthansa-wrests-top-spot-from-ryanair-394211 (access: 1.09.2018).

Graham A., Papatheodorou A., Forsyth P. 2008: Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel. Aldershot: Ashgate.

Graham B., Shaw J. 2008: Low-cost airlines in Europe: Reconciling liberalization and sustainability. Geoforum, 30, 1439–1451.

Hawlena J. 2012: Znaczenie lotniczych przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynentalnej na przykładzie Europy. Logistyka, 3, 750–759.

Huderek-Glapska S., Nowak A. 2016: Airport and low-cost carrier business relationship management as a key factor for airport continuity: The evidence from Poland. Research in Transportation Business & Management, 21, 44–53.

INAC. 2017: Instituto Nacional de Aviação Civil, Lisboa.

Kubicka J. 2009: Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sektorach usługowych i produkcyjnych. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Macário R., Viegas J.M., Reis V. 2007: Impact of cow cost operation in the development of airports and local economies. Workshop APDR – O Impacto dos Aeroportos no Desenvolvimento Regional.

Mills G. 2016: The Airline Revolution: Economic Analysis of Airline Performance and Public Policy. Abingdon–New York: Routledge.

Olipra Ł. 2011: Tanie linie lotnicze – nowa „jakość” w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 4(16), 368–389.

Pijet-Migoń E. 2012: Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.

Richman A., Lyle C. 2005: The Economic Bene fi ts of Liberalising Regional Air Transport: A Review of Global Experience, Johannesburg: ComMark Trust.

Rosa T., Baltazar M.E., Silva J. 2017: Low-cost carriers socio-economic impact in tourism development: The case of Faro’s Airport Hinterland. Tourism Spectrum. A-Bi annual International Refereed Journal, 3(1), 29–40.

Tłoczyński D. 2014: Przemiany na polskim rynku usług transportu lotniczego. Bilans 10 lat w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 843. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 247–261.

INTERNET SOURCES

http://www.lifeasabutterfl y.com/wp-content/uploads/2015/07/766-1042-1-PB-1.pdf (access: 1.09.2018).

http://www.ulc.gov.pl/en/publications/statictics-and-analysis-of-air-transport-market/3975-statistics-by-carriers (access: 1.09.2018).

https://www.mitportugal.org/about/documents/transportation-systems-1/related-literature/284-impact-of-low-cost-operation-in-the-development-of-airports-and-local-economies/fi le (access: 1.09.2018).

https://centreforaviation.com/insights/analysis/europes-top-20-airline-groups-by-passengers-2017-lufthansa-wrests-top-spot-from-ryanair-394211 (access: 1.09.2018).

https://sigarra.up.pt/fl up/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=33525 (access: 1.09.2018).

https://www.anac.pt/SiteCollectionDocuments/Publicacoes/BET/BET_37_1TRIM_17.pdf (access: 1.09.2018).

https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2016/09/08/wizz-air-expandsin-katowice#/ (access: 1.09.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.79-91
Data publikacji: 2019-09-10 07:56:43
Data złożenia artykułu: 2019-03-25 12:59:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2470
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 819

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Andrzej Tucki, Viktoria Pantyley, Ryszard Dębicki, Alexandra Viega

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.