Rola rynku nieruchomości w rozwoju zabudowy i w budżecie Olsztyna

Jarosław Świdyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano wpływ rynku nieruchomości na rozwój zabudowy i budżet Olsztyna. Celem było pokazanie, jak duży wpływ na dochody budżetowe mają opłaty i podatki powiązane z gospodarką nieruchomościami oraz w jaki sposób rozwijający się rynek nieruchomości oddziałuje na decyzje związane z powstawaniem nowej zabudowy. Badania zostały oparte o dane statystyczne z lat 2009–2017 udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miasta oraz o fotomapę Google Earth. Zebrane dane poddano analizie i obróbce statystycznej, a uzyskane wyniki zaprezentowano w formie rysunków i tabel. Z przeprowadzonych badań wynika, że szybko rozwijający się rynek nieruchomości warunkuje powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych, a te z kolei pozytywnie oddziałują na stan budżetu miasta.


Słowa kluczowe


budżet miasta; planowanie przestrzenne; rozwój zabudowy; rynek nieruchomości

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2018, items 1025, 1104, 1629).

Annual report of the City of Olsztyn budget. Online: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3386/sprawozdania_z_wykonania_budzetu (access: 20–22.09.2018).

Bryx M., Makowski R. 2001. Inwestowanie w nieruchomości. Warszawa: POLTEX.

Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H. 2006. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Olsztyn: Edukaterra.

Dyk M. 2012. Podstawy gospodarki finansowej gmin. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 268, 155–167.

Google satellite images. Online: https://earth.google.com/web (access: 20–22.09.2018).

Gorzym-Wilkowski W.A. 2017. Spatial planning as a tool for sustainable development. Polish realities. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15(2), 75–85.

Gostkowska-Drzewicka M. 2010. Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 1(19), 45–59.

Henzel H., Śmietana K., Maszczyk A. 2014. Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny – parametry oceny, tendencje zmian w latach 2007–2011. Studia Ekonomiczne 177, 133–151.

Kossowski T., Klimczuk B. 2012. Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 1(27), 77–82.

NBP weighted average exchange rates in PLN. Online: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (access: 22.09.2019).

Statistics Poland, Local Data Bank: structure of land use, population size, real estate sales as well as the number of local plans and the number of land use permits issued. Online: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 20–22.09.2018).

Świdyński J., Świdyńska N.K. 2016. Konsultacje społeczne jako narzędzie współpracy obywateli z samorządem gminnym na przykładzie Olsztyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 433, 245–267.

Świdyński J. 2017. Effect of uncontrolled urbanisation on rural areas around cities. Intercathedra 33(4), 134–142.

Wilk K. 2015. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006–2012 – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 408, 250–260.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.205-216
Data publikacji: 2019-09-27 16:26:57
Data złożenia artykułu: 2019-04-29 19:58:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1334
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 429

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jarosław Świdyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.