Vol 72 (2017)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
1-7

Artykuły

Oliver Auge
11-30
Hermann Kamp
31-55
Matthias Hardt
57-68
Katalin Gönczi
69-79
Piotr Okniński
81-94
Jürgen Heyde
95-119
Roman Czaja
121-135
Zdzisław Noga
137-148
Wojciech Michalski
149-178
Ryszard Szczygieł
179-203

Materiały

Jurij Stecyk
207-229
Aneta Adamska
PDF
231-241

Sprawozdania z konferencji

Konferencja „Lublin 1317 – narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 – Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 – the origins of an European city”, UMCS, 26–28 czerwca 2017
Andrzej Pleszczyński
245-248

Recenzje

Kilka uwag o monografii Lublin. 700 lat dziejów miasta” red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369
Anna Obara-Pawłowska
PDF
251-260
Dzieje Lublina w popularnej syntezie na siedemsetletnią rocznicę lokacji miasta. Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369
Wojciech Michalski
PDF
261-265