Nowe ramy podatku cyfrowego

Kinga Mozgiel-Wiecha

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie podatku cyfrowego to wymóg naszych czasów. Zarówno organizacje międzynarodowe, jak i pojedyncze państwa od wielu lat zmagają się z ustaleniem ram podatku cyfrowego. Próby stworzenia jednolitych przepisów międzynarodowych podjęły się zarówno organizacje międzynarodowe, Komisja Europejska, jak i pojedyncze kraje. W dniu 8 października 2021 r. ostatecznie osiągnięto międzynarodowy konsensus.


Słowa kluczowe


podatek cyfrowy; Komisja Europejska; podatek; przepisy międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Blandin-Obernesser A., Les entreprises souveraines de l’internet : un défi pour le droit en Europe, [w:] Droits et souveraineté numérique en Europe, éd. A. Blandin-Obernesser, Paris 2016.

Krzemińska I., Propozycje opodatkowania znaczącej obecności cyfrowej w Unii Europejskiej, „Krytyka Prawa” 2019, nr 2.

Lasiński-Sulecki K., Stały zakład w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010.

Laskowska M., Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfrowej według OECD, „Prawo Prywatne” 2020, nr 12.

Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa 1998.

NETOGRAFIA

Associated Press Television News, Le Maire On OECD International Taxation Agreement, 9.10.2021, https://www.republicworld.com/world-news/europe/le-maire-on-oecd-international-taxation-agreement.html (dostęp: 28.10.2021).

European Commision, Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, COM(2018) 148 final, Brussels, 21.03.2018, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf (dostęp: 28.10.2021).

Komisja Europejska, Wniosek. Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca, COM(2018) 147 final, Bruksela, 21.03.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:0147:FIN (dostęp: 28.10.2021).

Komisja Europejska, Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, COM(2018) 148 final, Bruksela, 21.03.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0148 (dostęp: 28.10.2021).

OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 12.02.2013, https://www.oecd.org/ctp/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm (dostęp: 28.10.2021).

OECD, Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10 – 2015 Final Reports, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports_9789264241244-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance Action 5: 2015 Final Report, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241190-en.pdf?expires=1651859547&id=id&accname=guest&checksum=880D64A30D4125B2BD603CB4D7A083C3 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3: 2015 Final Report, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241152-en.pdf?expires=1651859302&id=id&accname=guest&checksum=810A6C0041D6839505A5AE78103C6FEF (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report_9789264241688-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2015-final-report_9789264241176-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-mechanisms-more-effective-action-14-2015-final-report_9789264241633-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Action 2: 2015 Final Report, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241138-en.pdf?expires=1651858205&id=id&accname=guest&checksum=25A5A03220480C880F10B765C0C50148 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances-action-6-2015-final-report_9789264241695-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7: 2015 Final Report, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241220-en.pdf?expires=1651859758&id=id&accname=guest&checksum=F885C9B831D4D2B8877D6E4FD3AF8DB4 (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 29–30.01.2020, https://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the TaxChallengesArising from the Digitalisation of the Economy, 8.10.2021, https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf (dostęp: 28.10.2021).

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report_9789264241480-en#page1 (dostęp: 28.10.2021).

Oxfam International, OECD tax deal is a mockery of fairness: Oxfam, 8.10.2021, https://www.oxfam.org/en/press-releases/oecd-tax-deal-mockery-fairness-oxfam (dostęp: 28.10.2021).

Rada Europejska, Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych: Główne wyniki – Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy, 12.03.2019, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2019/03/12 (dostęp: 28.10.2021).

Russia G20, G20 Leaders’ Declaration, September 2013, http://www.g20.utoronto.ca/2013/Saint_Petersburg_Declaration_ENG.pdf (dostęp: 28.10.2021).

Shaw K., What Makes Up the Digital Economy, 16.09.2015, https://www.webopedia.com/blog/the-digital-economy (dostęp: 28.10.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.167-181
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:40
Data złożenia artykułu: 2022-02-28 23:13:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 517
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 411

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Kinga Mozgiel-Wiecha

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.