Kontakt

Adres

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/704
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Assistant editor-in-chief – Annales UMCS, sectio H
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Annales UMCS Sec. H Oeconomia Pl. M. Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/704
20-031 Lublin


Tel.: +48 (81) 537 52 56
Email: annalessectioh@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl