Wpływ transakcji insiderów na ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2020

Kamil Gemra, Piotr Kwestarz

Streszczenie w języku polskim


Uzasadnienie teoretyczne: Od czasu przedstawienia pracy Famy o efektywności rynku naukowcy badają wszelkie anomalie, które zakłócają tę efektywność. Wykorzystanie asymetrii informacji przez insiderów jest właśnie taką anomalią. Powstało sporo prac naukowych, w których opisano wpływ transakcji insiderów na stopy zwrotu. Nasza szeroka i kompleksowa praca uzupełnia literaturę polską w tym zakresie.

Cel artykułu: Celem artykułu jest zbadanie wpływu ujawnienia informacji o transakcji insiderów na zmianę ceny akcji. Zbadaliśmy wpływ podania informacji o zmianie posiadania akcji przez prezesa zarządu, członków zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej lub członków rady nadzorczej (zwanych w tej pracy łącznie insiderami) na kurs spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Metody badawcze: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody event studies i analizy statystycznej z wykorzystaniem programowania informatycznego do obliczeń i analizy danych. Analizie poddano okres 10,5 roku: od 1 stycznia 2010 roku do 16 lipca 2020 roku, w którym wzięliśmy pod uwagę komunikaty ESPI podawane przez spółki z głównego rynku GPW. W badanym okresie spółki notowane na GPW wydały ponad 400 tys. komunikatów ESPI, z których kryteria założone do badania spełniały łącznie 743 komunikaty i te wzięliśmy pod uwagę.

Główne wnioski: Badania, które zostały opisane w niniejszym artykule, potwierdzają, że opublikowane komunikaty o zmianie stanu posiadania akcji przez insiderów stanowią istotne informacje dla inwestorów inwestujących na GPW i mają znaczący wpływ na kurs akcji – są cenotwórcze.

Słowa kluczowe


transakcje; efektywność rynku; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Alldredge, D.M., & Cicero, D.C. (2015). Attentive insider trading. Journal of Financial Economics, 115(1), 84–101. doi:10.1016/j.jfineco.2014.09.005

Chen, H., Cohen, L., Gurun, U., Lou, D., & Malloy, C. (2020). IQ from IP: Simplifying search in portfolio choice. Journal of Financial Economics, 138(1), 118–137. doi:10.1016/j.jfineco.2020.04.014

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88(3), 430–465. doi:10.1016/j.jfineco.2007.02.007

Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417. doi:10.2307/2325486

Finnerty, J.E. (1976). Insiders and Market Efficiency. The Journal of Finance, 31(4), 1141–1148. doi:10.2307/2326279

Gu, D., Liu, X., Sun, H., & Zhao, H. (2021). Strategic insider trading: Disguising order flows to escape trading competition. Journal of Corporate Finance, 67, 101891. doi:10.1016/j.jcorpfin.2021.101891

Khan, M., & Lu, H. (2013). Do Short Sellers Front-Run Insider Sales? The Accounting Review, 88(5), 1743–1768. doi:10.2308/accr-50485

Kowalczuk, P. (2011). Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku. Studia Ekonomiczne, (2), 171–189.

La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113–1155. doi:10.1086/250042

McNally, W.J., Shkilko, A., & Smith, B.F. (2015). Do Brokers of Insiders Tip Other Clients? Management Science, 63(2), 317–332. doi:10.1287/mnsc.2015.2287

Rozeff, M.S., & Zaman, M.A. (1988). Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence. The Journal of Business, 61(1), 25–44.

Seyhun, H.N. (1986). Insiders’ profits, costs of trading, and market efficiency. Journal of Financial Economics, 16(2), 189–212. doi:10.1016/0304-405X(86)90060-7

Strzelczyk, A. (2013). Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie. Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance, (3).

Veenman, D. (2013). Do Managers Trade on Public or Private Information? Evidence from Fundamental Valuations. European Accounting Review, 22(3), 427–465. doi:10.1080/09638180.2012.683664

NETOGRAFIA

Contreras, H., Fidrmus, J., & Kozhan, R. (2017). Insiders’ information advantage: Evidence from competition with short sellers. Pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2934133
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.4.7-21
Data publikacji: 2022-05-08 07:53:08
Data złożenia artykułu: 2021-08-16 17:04:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 520
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Kamil Gemra, Piotr Kwestarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.