Advantages and disadvantages of the legal limits on budget deficit and public debt of sub-central governments in Poland

Katarzyna Wójtowicz

Abstract


of sub-central governments in Poland and in particular an indication of their advantages and disadvantages, including the consequences of the adoption of the new regulations for the financial situation of local authorities. In addition, the article also specifies possible directions of reforms aimed at improving such limits suggested by both the representatives of the legal doctrine and general practitioners.

Keywords


deficit and debt of sub-central governments; fiscal rules

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dylewski M., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – koncepcje i rozwiązania, [w:] W poszukiwaniu

efektywności finansów publicznych, S. Wieteska, M. Wypych (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, K. Piotrowska-Marczak (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Korolewska M., K. Marchewka-Bartkowiak, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych,

„Infos” nr 21 (113) z 14 grudnia 2011 r., Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2011.

Marchewka-Bartkowiak K., M. Wiśniewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, „Analizy BAS” nr 21 z 21 grudnia 2012, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.

Poniatowicz M., Czy Polsce grozi kryzys zadłużeniowy sektora samorządowego?, [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.

Poniatowicz M, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego,

Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2011.

Pyka A., Problem doboru mierników zadłużenia JST, [w:] Kontrowersje wokół finansów, T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2011.

Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w roku 2011, Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012.

Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wyd. Municipium, Warszawa

Ustawa z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.

Zadłużenie sektora finansów publicznych za IV kw. 2011 r., MF, Departament Długu Publicznego, Warszawa, 30 marca 2012 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.2.153
Data publikacji: 2015-07-23 22:35:28
Data złożenia artykułu: 2015-07-19 21:46:19


Statistics


Total abstract view - 525
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Katarzyna Wójtowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.