Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych

Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


wynagrodzenie; bezpieczeństwo; kadra zarządzająca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ariss R.T., On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries, “Journal of Banking and Finance” 2010, nr 34.

Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

Bank for International Settlement, Compensation review, Performance and CEO assessment, 2009.

Barry T.A., Lepetit L., Tarazi A., Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks, “Journal of Banking & Finance” 2011, nr 35.

Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., Financial institutions and markets across countries and over time: The updated financial development and structure database, “The World Bank Economic Review” 2010, nr 24.

Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Czerniawski R., Zarząd jako organ polskiej spółki akcyjnej, [w] Ład korporacyjny, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Dziawgo L., Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości: pomiędzy partnership banking a killer banking?, [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość, K. Brzozowska, S. Flejterski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Hamlin A., Dobrobyt, [w:] R.E. Goodin, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Wydawnictwo KiW, Warszawa 1998.

Hessel M., W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2005.

Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037).

Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

Nicoló De G., Size, Charter Value and Risk in Banking: An International Perspective, “International Finance Discussion Papers” 2000, nr 689.

Słomka-Gołębiowska A., A spór się toczy, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 45.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.157
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:13
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:53:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 199
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.