Analysis of relationship between managers wages and Z-scores and TSR indices in Polish and American banks

Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil

Abstract


Remuneration of executives is a  subject of much debate and controversy. This article analyzes the level of remuneration and tries to correlate it with indicators of the Z-Score and TSR. It has been shown that only in a  few banks there is a  statistically significant relationship between these variables. The controversy may raise (in many cases) due to negative index of directional correlation of these variables, which may indicate that the executive salaries are forming in an irrational way.

Keywords


compensation; safety, managers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ariss R.T., On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries, “Journal of Banking and Finance” 2010, nr 34.

Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

Bank for International Settlement, Compensation review, Performance and CEO assessment, 2009.

Barry T.A., Lepetit L., Tarazi A., Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks, “Journal of Banking & Finance” 2011, nr 35.

Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., Financial institutions and markets across countries and over time: The updated financial development and structure database, “The World Bank Economic Review” 2010, nr 24.

Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Czerniawski R., Zarząd jako organ polskiej spółki akcyjnej, [w] Ład korporacyjny, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Dziawgo L., Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości: pomiędzy partnership banking a killer banking?, [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość, K. Brzozowska, S. Flejterski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Hamlin A., Dobrobyt, [w:] R.E. Goodin, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Wydawnictwo KiW, Warszawa 1998.

Hessel M., W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2005.

Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037).

Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

Nicoló De G., Size, Charter Value and Risk in Banking: An International Perspective, “International Finance Discussion Papers” 2000, nr 689.

Słomka-Gołębiowska A., A spór się toczy, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 45.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.157
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:13
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:53:44


Statistics


Total abstract view - 512
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.