Wzrost znaczenia lokalności w  warunkach globalizacji

Józef Łabocki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


globalizacja; lokalność; terytorium; sieć; kapitał społeczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrow K., Gifts and Exchanges, “Philosophy and Public Affairs” 1972, nr 1.

Czapiński J., Tylko miłość, Magazyn „Gazety Wyborczej” z 1–2 grudnia 2012.

Duche G., W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Floryda R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L. Harison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.

Gimpel J., U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Harison L., Huntington S. (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Hayek von F.A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.

Jewtuchowicz, A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Łobocki J., Sektor finansowy a kapitał społeczny, [w:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 245.

Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.

Saxsnian A., Regional Advantage, Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1994 za: Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.369
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 01:17:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 257
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Józef Łabocki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.