The growing importance of locality under the conditions of globalization

Józef Łabocki

Abstract


The simultaneous increase in the importance of globalization and locality may appear paradoxical, yet their close analysis indisputably shows the logic of the development process. The changes that took place in the last decades of the twentieth century consist in departure from space as the form of organization and in basing it on territory. The territorial aspect of the network consists in the territorial proximity of partners, which is beneficial to a  company because it needs easy access to technological, financial and commercial information. The network, which is a  form of the spontaneous order and an evolutionary product, is a  result of interaction between decentralized units. The transition form hierarchical structures to decentralized ones requires the accumulation of a  far higher level of social capital.

Keywords


globalization; locality; territory; network; social capital

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arrow K., Gifts and Exchanges, “Philosophy and Public Affairs” 1972, nr 1.

Czapiński J., Tylko miłość, Magazyn „Gazety Wyborczej” z 1–2 grudnia 2012.

Duche G., W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Floryda R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L. Harison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.

Gimpel J., U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Harison L., Huntington S. (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Hayek von F.A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.

Jewtuchowicz, A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Łobocki J., Sektor finansowy a kapitał społeczny, [w:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 245.

Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.

Saxsnian A., Regional Advantage, Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1994 za: Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.369
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 01:17:03


Statistics


Total abstract view - 654
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Józef Łabocki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.