Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich

Gabriela Łukasik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


relacje inwestorskie; rynki finansowe; sprawozdawczość finansowa; ryzyko; wartość przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo L. Koźmińskiego,

Warszawa 2009.

Dziawgo D., Relacje inwestorskie, ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, PWN, Warszawa 2011.

Financial Reporting of Risk – Proposals for a Statement of Business Risk, ICAEW, London 1998.

Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.

Kirchhoft K.R., Piwinger M. (red.), Die Praxis der Inwestor Relations Effiziente Kommunikation zwischen Unternehmen und Kapitalmairkt, Ludzterhand Verlag, Frankfurt/Main 2001.

Linsley P.M., Shrives P.J., Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies, “The British Accounting Review” 2006, 38.

Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.

Martin T.A., Bär T., Grundzüge des Risiko-managements nach Kontra G, Oldenbourg Verlag, München–Wien 2002.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej, cz. A: Założenia, koncepcje i wymogi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wg stanu na dzień 1 stycznia 2011.

No surprises: The Case for Better Risk Reporting, ICAEW, London 1999.

Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2007.

Preliminary Views on Financial Statement Presentation, Discussion Paper 2008, London, International Accounting Standards Board.

Schrand C.M., Elliot J.A., Risk and financial reporting: a summary of the discussion at the 1997 AAA/FASB conference, “Accounting Horizons” 1998, 12 (3).

Solomon J.F., Solomon A., Norton S.D., Joseph N.L., A conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform, “British Accounting Review” 2000, 32 (4).

Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.

Śnieżek E., Wiatr M., Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Świderska G. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa 2003.

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Working for Better Risk Reporting, ICAEW, London 2002.

Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek, (red.), Poltext, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.389
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 15:50:59


Statystyki

Widoczność abstraktów - 199
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Gabriela Łukasik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.