Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce

Alicja Pomorska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota minimum wolnego od podatku, ulgi prorodzinne w podatku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gomułowicz A. (2001), Zasada sprawiedliwości podatkowej, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Guza Ł., Rodzić za wszelką cenę, „Dziennik Gazeta Prawna” z 17‒19.10.2014 r., nr 202, s. A5.

Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 23.

Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

Ofiarski Z. (2007), Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce, [w:] J. Głuchowski, A Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Wyd. KUL.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 2414) rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 26.06.2014 r., zob. sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP z 70. posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285‒295.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2, nr 2781) rozpatrywany na 77. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9.10.2014 r.; zob. sprawozdanie stenograficzne z 77. posiedzenia Sejmu RP, Warszawa 2014, s. 181‒191.

Skwirowski P., I znów większa ulga na dzieci, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9.02.2015 r., s. 12.

Skwirowski P., Za biedni na podatek, „Gazeta Wyborcza” z 8.10.2014, s. 24.

Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 Dz .U. z 2014 r., poz. 1644.

Wach K. (2006), Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.151
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 09:36:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Alicja Pomorska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.