Zmiany struktur systemów podatkowych – podobieństwa i różnice między krajami OECD

Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Streszczenie w języku polskim


Wiele badań wskazuje, że większe znaczenie dla dynamiki wzrostu od poziomu fiskalizmu mierzonego relacją dochodów podatkowych do PKB odgrywa struktura opodatkowania. Stąd też celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy tendencje zachodzące w systemach podatkowych poszczególnych państw faktycznie odzwierciedlają dążenia do stosowania takich instrumentów podatkowych, które są przyjazne dla wzrostu gospodarczego. Badaniami objęto kraje członkowskie OECD w okresie 2000–2012. Do oceny kierunków zmian w strukturze podatków państw OECD wykorzystano metodę analiz skupień. W badaniu wykorzystano cztery parametry charakteryzujące systemy podatkowe: relację dochodów podatkowych do PKB, która opisuje ogólny poziom obciążeń podatkowych w badanych państwach, oraz trzy parametry charakteryzujące strukturę dochodów systemów podatkowych, tj. udział podatków dochodowych w całości dochodów podatkowych, udział składek na ubezpieczenia społeczne w całości dochodów podatkowych oraz udział podatków konsumpcyjnych w całości dochodów podatkowych. 


Słowa kluczowe


systemy podatkowe; polityka fiskalna; wzrost gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agell J., Ohlsson H., Thoursie P., Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries: a Comment, “European Economic Review” 2006, No. 50(1), DOI: dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2004.11.006.

Barro R., Economic Growth in a Cross-Section of Countries, “Quarterly Journal of Economics” 1991, No. 104.

De Mooij R., Keen M., Fiscal Devaluation and Fiscal Consolidation: the VAT in Troubled Times, “IMF Working Paper” 2012, No. 8.

Easterly W., Rebelo S., Fiscal Policy and Economic Growth: an Empirical Investigation, “Journal of Monetary Economics” 1993, No. 32(3).

European Commission, Tax Reforms in EU Member States: Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, “European Economy” 2011, No. 5.

European Commission, Tax Reforms in EU Member States: Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, “European Economy” 2013, No. 5.

Kneller R., Bleaney M.F., Gemmell N., Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries, “Journal of Public Economics” 1999, No. 74.

Lee Y., Gordon R.H., Tax Structure and Economic Growth, “Journal of Public Economics” 2005, No. 89, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002.

Roeger W., Veld J. in’t, Fiscal Stimulus and Exit Strategies in the EU: a Model-Based Analysis, “European Economy Economic Paper” 2010, No. 426.

Ward J.H., Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, “Journal of the American Statistical Association” 1963, No. 58, DOI: dx.doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845.

Widmalm F., Tax Structure and Growth: are Some Taxes Better Than Others?, “Public Choice” 2001, No. 107(3/4), DOI: dx.doi.org/10.1023/A:1010340017288.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.51
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:06
Data złożenia artykułu: 2015-07-29 18:21:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 233
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.