Alternatywne waluty wirtualne

Robert Kurek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brandom R., This Princeton professor is building a Bitcoin-inspired prediction market, „The Verge", 29.11.2013.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE.

http //coinmarketcap.com/all.html (dostęp 11.04.2014).

http //namecoin.info/ (dostęp 11.04.2014).

http //peercoin.net/ (dostęp 11.04.2014).

http //plncoin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //polish-coin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //www.auroracoin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //www.deutsche-emark.org/ (dostęp 11.04.2014).

Articles of Agreement of the International Monetary Fund, International Monetary Fund, Wash- ington, D.C., http //www.imf.org/External/Pubs/FT/AA/index.htm#art4 (dostęp 11.04.2014).

Kamiński M., Alternatywy dla Bitcoina, czyli przegląd wirtualnych walut, http //internet.gadze- tomania.pl/2013/05/13/alternatywy-dla-bitcoin-czyli-przeglad-wirtualnych-walut (13.05.2013), (dostęp 11.04.2014).

Michalik Ł., Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?, „Gadżetomania", 18.12.2012.

Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka Senatu z dnia 28 czerwca 2013 r. (FN/FN-7/0602/ WOS/4-3/2013/RD-64616/2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.189
Data publikacji: 2015-05-23 19:36:28
Data złożenia artykułu: 2015-04-17 20:03:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 323
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.