Alternative virtual currencies

Robert Kurek

Abstract


The article attempts at organizing the concepts related to virtual currencies functioning in an orderly manner using the method of available literature references analysis. The terms of "alternative virtual currencies", "digital currencies" and "electronic money" were clarified. The review of cryptocurrency market was also provided, including the characteristics of those of them which present certain specific features. The comparison of bitcoin and the remaining virtual currencies functionality was presented in final remarks, as well as the discussion regarding their future in the perspective of the overlapping real and virtual economics.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brandom R., This Princeton professor is building a Bitcoin-inspired prediction market, „The Verge", 29.11.2013.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE.

http //coinmarketcap.com/all.html (dostęp 11.04.2014).

http //namecoin.info/ (dostęp 11.04.2014).

http //peercoin.net/ (dostęp 11.04.2014).

http //plncoin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //polish-coin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //www.auroracoin.org/ (dostęp 11.04.2014).

http //www.deutsche-emark.org/ (dostęp 11.04.2014).

Articles of Agreement of the International Monetary Fund, International Monetary Fund, Wash- ington, D.C., http //www.imf.org/External/Pubs/FT/AA/index.htm#art4 (dostęp 11.04.2014).

Kamiński M., Alternatywy dla Bitcoina, czyli przegląd wirtualnych walut, http //internet.gadze- tomania.pl/2013/05/13/alternatywy-dla-bitcoin-czyli-przeglad-wirtualnych-walut (13.05.2013), (dostęp 11.04.2014).

Michalik Ł., Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?, „Gadżetomania", 18.12.2012.

Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka Senatu z dnia 28 czerwca 2013 r. (FN/FN-7/0602/ WOS/4-3/2013/RD-64616/2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.189
Data publikacji: 2015-05-23 19:36:28
Data złożenia artykułu: 2015-04-17 20:03:39


Statistics


Total abstract view - 925
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.