Postrzeganie ryzyka jako czynnik warunkujący zachowanie konsumenta w kanale dystrybucji

Marcin Lipowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.


Słowa kluczowe


postrzegane ryzyko zakupu, kanał dystrybucji, multikanałowość sprzedaży

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Clemes M.D., Gan Ch., Zhang J., An empirical analysis of online shopping adoption in Beijing, China, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2014, vol. 21.

Cunningham S.M., The major dimensions of perceived risk, [w:] D.F. Cox (ed.), Risk Taking and Information Handling in Consumer Behaviour, “Harvard University Press” 1967, Boston, MA.

Featherman M.S., Pavlou P.A., Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective, “International Journal of Human-Computer Studies” 2003, vol. 59.

Gupta, A., Su B., Walter Z., Risk profile and consumer shopping behavior in electronic and traditional channels, “Decision Support Systems” 2004, vol. 38.

Hoehle H., Scornavacca E., Huff S., Three decades of research on consumer adoption and utilization of electronic banking channels: A literature analysis, “Decision Support Systems” 2012, vol. 54.

Jonas A., Jakość usług a postrzegane przez klientów ryzyko ich zakupu, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Kushwaha T., Shankar V., Are Multichannel Customers Really More Valuable? The Moderating Role of Product Category Characteristics, “Journal of Marketing” 2013, vol. 77.

Lipowski M., Usability of mobile distribution channel for financial services, “La Societe de L’information. Perspective Europeenne et Globale, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 150.

Littler D., Melanthiou D., Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for behaviour towards innovative retail services: The case of internet banking, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2006, vol. 13.

Maciejewski G., Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Martins C., Oliveira T., Popovic A., Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application, “International Journal of Information Management” 2014, vol. 34.

Nepomuceno M.V., Laroche M., Richard M.-O., How to reduce perceived risk when buying online: The interactions between intangibility, product knowledge, brand familiarity, privacy and security concerns, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2014, vol. 21.

Neslin S.A., Grewal D., Leghorn R., Shankar V., Teerling M.L., Thomas J.S., Verhoef P.C., Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management, “Journal of Service Research” 2006, vol. 9.

Parment A., Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2013, vol. 20.

Schroder H., Zaharia S., Linking multi-channel customer behavior with shopping motives: Anempirical investigation of a German retailer, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2008, vol. 15.

Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.71
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:28
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 11:52:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 243
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marcin Lipowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.