Marketing innovations in the operation of commercial enterprises

Maria Sławińska

Abstract


Marketing innovations in commercial enterprises involve the development of new methods aimed at influencing the target market. Such methods include primarily the implementation of innovative store formats and the introduction of changes to the range of products and services offered, the pricing policy, as well as the location and promotional strategies.
This paper aims to explain the nature and features of innovation in retailing and identify the main factors determining its development in the context of creating customer value.
The fundamental difficulty faced by commercial enterprises wishing to introduce innovative solutions is the lack of legal protection of new ideas and the ease with which the competitors may follow suit.

Keywords


marketing innovations, retailing, marketing mix instruments, customer value

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2004.

Borusiak B., Innowacyjne formaty handlu detalicznego, [w:] Innowacje marketingu i handlu, B. Borusiak (red.), Zeszyty Naukowe 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Domański T., Bryła P., Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2010.

Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa 1992.

Grewal D., Ailawadi K.L., Gauri D., Hall K., Kopalle P., Robertson J.R., Innovations in Retail Pricing and Promotions, “Journal of Retailing” 2011, nr 11.

Hulten B., Browens N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011.

Kin Ch., Maurborgne R., Kreowanie „błękitnych oceanów” rynku, [w:] Biznes, t. 2, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.

Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.

Lewandowska M.S., Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych, „Marketing i Rynek” 2012, nr 10.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.

Portalspozywczy.pl, 14.05.2014, Tesco. Nowa aplikacja przyczyni się do kilkunastoprocentowego wzrostu zamówień mobilnych w usłudze Ezakupy.

Portalspozywczy.pl, 21.06.2014.

Simon H., Hidden Champions des 21. Jahrhunderts. Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer, Campus Verlag, Frankfurt–New York 2007.

Sławińska M. (red.), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika – Zarządzanie – Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010.

Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.157
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:33
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 12:35:36


Statistics


Total abstract view - 596
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Maria Sławińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.